Kuvataiteen maisteri Rutanen Eevi

45900 €

Taiteellinen työskentely

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Tutkin taiteellisessa työssäni teknologian ja sukupuolen suhdetta. Haluan erityisesti jatkaa syventymistä kodin teknologioihin: apurahakaudella työstän uusia teoksia, joissa kodin esineistö herää henkiin robotiikan avulla. Koti on ympäristönä ja aiheena kiehtova, koska siihen liittyvät teemat ovat samaan aikaan sekä intiimejä että poliittisia. Esimerkiksi perinteisesti naisten hoitamat kotityöt ja hoivatyö — sekä niihin liittyvät teknologiat — usein sivuutetaan itsestäänselvyytenä. Kuitenkin kotoisilta ja yksinkertaisilta vaikuttavat keksinnöt, kuten tuttipullo tai pyykkikone, ovat mullistaneet sukupuolisidonnaista työnjakoa mittaamattomilla tavoilla. Praktiikkani keskiössä on kysymys siitä, miten sukupuoliroolit vaikuttavat teknologioiden kehitykseen, ja toisaalta miten teknologia voi muovata käsitystämme sukupuolesta. Interaktiivisissa ja kineettisissä installaatioissani tuon näkyväksi ja haastan kodin piirin sukupuolitettuja konventioita. Teoksissani käytän kierrätettyjä kodin esineitä ja laitteita, joita outoutan automatiikan avulla. Tutut esineet pakottavat katsomaan itseään uudella tavalla, kun ne reagoivat käyttäjän läsnäoloon tai liikkuvat kuin elävät olennot. Kun passiiviset esineet muuttuvat aktiivisiksi toimijoiksi, kuka onkaan käyttäjä ja ketä käytetään? Mitä teknologiasuhteemme paljastaa vallan ja etuoikeuksien sukupuolittuneisuudesta? Teknologia-alaa – ja usein myös mediataidetta – ohjaavien uutuudenviehätyksen, kliinisen rationaalisuuden ja viileyden sijaan minua kiinnostavat banaalit tai “huonoa makua” edustavat esteettiset suuntaukset, kuten söpöys, kitsch, camp ja nostalgia. Omassa ilmaisussani haluan korostaa kotikutoisuutta, sentimentaalisuutta, leikkisyyttä ja vallattomuutta. Vaalimalla lempeyttä ja hyväksymällä kömpelyyden, pyrin tekemään teknokulttuurin diskurssista helpommin lähestyttävää laajemmalle ja moninaisemmalle yleisölle.