Teatteritaiteen maisteri Kokko Emilia

57600 €

Taiteellinen työskentely

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Teen tulevien vuosien aikana monimuotoisia esitystaiteellisia teoksia. Keskeistä työskentelyssäni on ajatella työn ja taiteen mahdollisia rakenteita: yritän luoda rakenteita, joissa normien takainen ajattelu ja oleminen voisi olla mahdollista. Yritän luoda uudenlaisia kielioppeja, joilla epämääräisiä ja ei-vielä hahmottuvia rakenteita ja ilmiöitä ja esityksiä voisi lähestyä. Teen työssäni tilaa toisenlaisuudelle ja normeissa epäonnistumiselle. Esitysteokseni käsittelevät sukupuolen moninaisuutta, tiedontuottamisen muotoja, queereja tulevaisuuksia ja hauraita rakenteita. Olen queer, olen feministi. Olen kiinnostunut toisinolemisesta ja toisenlaisista maisemista. Toisin ajattelusta. Ajattelen, että hauraita rakenteita pitkin voi lähestyä maisemaa, jossa toisenlaisuus voi olla juuri sellaista mitä se on - ja sellaista, mitä se voisi olla.