Tanssitaiteen maisteri Taavitsainen Katja-Maria/Kay

30000 €

Taiteellinen työskentely

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Sooloteos ”X X X — A Somatic Symphony of Love & Destruction” on teos-trilogiani kolmas ja viimeinen osa. Tässä trilogiassa tutkin somaattis-taiteellista praktiikkaani hyödyntäen halun ontologiaa ja sen ilmenemistä muunsukupuolisessa ruumiissa liikkeenä, äänenä, tekstinä sekä koreografisina mahdollisuuksina. Trilogia hahmottelee eri tavoin halun somaattista potentiaalia ja kokemuksellisesta kerroksellisuutta muunsukupuolisessa ruumiissa. Kolmesta erillisestä näyttämöteoksesta ”Messy Meditations” (2021-22), ”I’m the Monster” (2022) sekä ”X X X” (2023) rakentuva teoskokonaisuus läpivalaisee muunsukupuolisen ruumiin matkaa läpi monitasoisten ja transformatiivisten vaiheiden etsiessään halun perimmäistä olemusta itsestään omaa somaattista kokonaisuuttaan ulkopuoliseen maailmaan peilaten sekä sitä & siitä ammentaen. Osin autobiografinen trilogia avaa muunsukupuoliseen, ei-binääriin ruumiiseen kohdistuvia olettamia, fetissejä, haaveita, halun muotoja, sisäisiä ristiriitoja sekä kaksinapaiseen heterosentrisyyteen syntyneen ja niissä oletusasetuksissa kasvaneen muunsukupuolisen henkilön matkaa sisään rakentuneesta toiseuden tunteesta kohti jotain vapaampaa ymmärrystä itseydestä. Toinen työni on kansainvälisen trans- ja muunsukupuolisista taiteilijoista koostuvan työryhmän uusin taiteellinen tutkimus, jossa nostetaan keskiöön ”nautinnon politiikan" trans-kokemuksen näkökulmasta. Työryhmämme tutkii erilaisia taiteellis-praktisia menetelmiä, jotka tuottavat sekä nautintoa että ovat osa taiteellista työskentelyä & työkaluja. Ydinajatuksena kulkee marginalisoitujen ja päivittäiselle väkivallalle alistettujen kehojen itsemääräämisoikeuden takaisin ottaminen sekä sen sanoittaminen osana taiteellista sekä yhteisöllistä työskentelyä. 2023 tulen työskentelemään myös monimediallisen teokseni ”KORPIQUEER” :in parissa. Teos on videotaideteos, joka nostaa muunsukupuolisen ruumiin dialogipariksi luonnon. Tutkin trans-ruumiskokemuksen ja luonnon poeettisen kohtaamisen mahdollisuutta.