Säveltäjä Ahti Marja

60000 €

Taiteellinen työskentely 2021–2022 kokeellisen musiikin ja äänitaiteen kentällä

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Apurahakaudella työskentelyni sijoittuu monipuolisesti kokeellisen musiikin, äänitaiteen ja esitystaiteen alueille soolo- ja yhteistyöprojektien muodossa. Työskentely tapahtuu Suomen lisäksi lyhyissä työskentelyresidensseissä Ruotsissa, Tanskassa ja Ranskassa. Haen apurahaa mahdollistaakseni sävellyspraktiikkani ja siihen liittyvän ajattelun laaja-alaisen kehittämisen äänitysten, konserttien ja esitysten avulla. Työsuunnitelmani vuosille 2021–2022 yhdistää eri tapoja työskennellä äänen parissa, sekä yksin studiossa että yhteistyössä eri alojen taiteilijoiden kanssa. Työskentelyä määrittää sävellysprosessin aktiivinen tutkiminen: äänen materiaalisuudelle avautuminen ja kuuntelun praktiikan kehittäminen. Filosofisesti virittynyt työskentelyni etsii uteliaasti reittiä uuden ja tuntemattoman äärelle. Työskentelyni keskiössä on apurahakaudella 2021–2022 elektroakustinen Membranes -teos, joka tutkii kuuntelemisen liminaalisuutta membraanin metaforan kautta, sekä Thousand Times Yes -kamarioopperan harjoitukset, esitykset ja uudet sovitukset. Apurahakaudella työskentelyni tärkeimmät institutionaaliset kumppanit ovat Inter Arts Center ja Inkonst Malmössä, Kunsthal Rønnebæksholm Næstvædissa sekä InaGRM Pariisissa. Taiteilijakumppaneista keskeisiä ovat muun muassa esitystaiteilija Essi Kausalainen, sellisti Judith Hamann ja helsinkiläinen Sähkökitarakvartetti. Kuluneet kaksi vuotta ovat olleet taiteellisen työni kannalta käänteentekeviä. Olen syventänyt praktiikkaani kahdella soololevylläni ja aktiivisella konserttitoiminnallani ja samalla kokeillut rajojani uusien formaattien parissa. Monikanavaesitykset, ääni-installaatiot, radiofonia ja kokeellinen ooppera ovat kaikki tuoneet uusia näkökulmia työskentelyyni. Kaksivuotinen työskentelyapuraha mahdollistaisi näiden näkökulmien täysimittaisen hyödyntämisen uusien teoksien muodossa.