Taiteen maisteri, HuK, kuvataiteilija AMK Hannula Eeva

90000 €

Taiteellinen työskentely

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Tulen pohtimaan tulevissa teoksissani valokuvan rajoja sekä päällekkäisyyden ja käännöksen teemoja. Olen kiinnostunut siitä, miten valokuvakollaasit voivat kääntyä ja jatkua tekstiteoksiksi, ja miten tekstit puolestaan voivat kääntyä kuviksi tai esinekoosteiksi. Esimerkiksi, kerään esineitä ja nimettömiä maalauksia kirpputoreilta ja yhdistän niitä tekemieni valokuvakollaasien ja tekstiteosten kanssa. Kirjoitan myös runomuotoisia tekstejä, jotka käsittelevät kuvien olemusta eri näkökulmista. Taustalla on ajatus kuvasta alati muotoutuvana aineksena, joka ei kanna sisällään yhtä staattista ja pysähtynyttä olemusta. Tavoitteena on purkaa ajatusta yhtenäisestä kuvasta ja kyseenalaistaa kuvana olemisen eri muotoja, mahdollisuuksia ja reunaehtoja. Esitän teoksissa kysymyksiä, kuten: Miten teokset voivat rakentua tekstien sisällä? Miten kuviin ja visuaalisiin runoihin yhdistetyt esineet luovat poeettisia merkityksiä? Kuinka kauas kuvan olemus voi laajentua rajatusta olomuodostaan? Miten kuvien ja tekstien materiaalinen luonne vaikuttaa merkitysten muodostumiseen ja teosten kokemiseen? Jatkan lisäksi yhteistyöprojektia Ephemeral Matter, jonka toteutan kuvataiteilija Ville Kumpulaisen kanssa. Työskentelymme pohtii ajatusta fragmentista valokuvakollaasien, tekstiteosten ja erilaisten materiaalisten kokeiluiden kautta. Teen työskentelyn aikana valokuvakollaaseja, runoja ja tekstiteoksia tulostettuina eri materiaaleille. Laajennan myös ajatusta taiteen tekemisestä poeettisena metaforisena ajatteluna, joka pitää sisällään kuvaamista, piirtämistä, kirjoittamista, esinekoosteiden tekemistä ja kollaasien rakentamista. Olen kiinnostunut merkitysten synnyn prosesseista, miten ne muuttuvat, katkeavat tai tiivistyvät erilaisten kuvien, tekstien, materiaalien ja esineiden välillä. Tulen prosessoimaan taiteen tekemistä kirjoittamisen eleenä, kokonaistekstien rakentamisena. Teen eriteemaisia visuaalisia käsitekarttoja ja arkistoja, joista koostan moniosaisia installaatioita.