Kuvataiteen maisteri Kaarlehto Iiris

30000 €

Taiteellinen työskentely

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Jatkan taiteellista työskentelyä kuvanveiston, installaation, piirustuksen, tekstin sekä liikkuvan kuvan keinoin. Työni tematiikka kytkeytyy usein esineiden maailmaan yhtäältä inhimillisen merkityksenannon välineenä, toisaalta inhimillisestä kehyksestä riippumattomana toimijuuksien joukkona. Myös yhteisöjen, keskinäisriippuvuuksien sekä ruumiin haurauden ja hoivan ja niihin liittyvän vallan aihepiirit ovat keskeinen juonne työssäni. Sattuma, huumori, vapaa assosiaatio ja intuitiiviset yhteydet asioiden välillä ovat tärkeä osa taiteellista työskentelyäni niin työskentelymetodeina kuin esteettisenä asenteenakin. Kysymykset taiteen, työn ja yleensä elämänkäytäntöjen välisistä mielekkäistä suhteista ovat minulle olennaisia, jopa työni lähtökohta, ja samalla jatkuvasti vastausta vailla. Työskentelyssäni pyrin kokeilemaan ja ehdottamaan erilaisia vastauksia näihin kysymyksiin. Pyrkimys liittyy niin työmetodeihin ja -rytmeihin, esteettiseen kieleen kuin käsittelemiini aihepiireihinkin. Oma ja ympäristöni oleminen, tarpeet ja rajat synnyttävät työni puitteet. Pyrin kuljettamaan rinnakkain itsenäisiä ja toisten kanssa jaettuja taiteellisia prosesseja, sekä vaihtelemaan ja neuvottelemaan erilaisten materiaalis-mentaalisten tilojen ja työskentelyasenteiden välillä: välillä suunnitelmallisissa ja selkeärajaisissa, välillä ennakoimattoman harhailun ja haaveilun maastoissa liikkuen. Vuoden 2023 aikana työskentelen teosten ja prosessien parissa, jotka kytkeytyvät ajatuksiin yksityisistä ja domestisista tiloista, erilaisista ylläpitävistä käytännöistä ja työkaluista, hoivasta, tarvitsevuudesta, toistosta, rituaaleista ja katkoksista. Esitän teoksia yksityisnäyttelyssä SIC-galleriassa Helsingissä touko–kesäkuussa 2023 sekä K17-tilassa Sipoossa yhdessä kuvataiteilijoiden Dylan Ray Arnoldin ja Océane Bruelin kanssa syys-lokakuussa 2023.