Dosentti Kontturi Katve-Kaisa ja työryhmä

428900 €

Taidetyö ja taloudet uudet muodot: Yksilöyrittäjyydestä kestäviin kollektiiveihin

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Projekti tutkii taiteilijoiden työn muutoksia nyky-Suomessa. Se tarkastelee taiteen, työelämän laajempien muutosten ja talouden kytköksiä yhdistäen innovatiivisesti taiteiden tutkimuksen, yhteiskuntatieteiden ja taiteellisen tutkimuksen menetelmiä. Paneudumme taiteilijoiden (kuvataiteilijat, muusikot, kirjailijat) moninaisesti liikkeessä oleviin työnkuviin tapaustutkimusten (etnografia, haastattelut), kirjallisuusanalyysin sekä kuva- ja esitystaiteilijoille suunnatun kyselyn kautta. Tutkimme tuotannon ja talouden nykymuotojen ilmenemistä taiteilijoiden päivittäisessä toiminnassa ja eletyssä kokemuksessa kohdentaen yrittäjyyden ja yhteisöllisyyden moniin muotoihin. Kysymme, miten talouden eri dynamiikat rajoittavat ja mahdollistavat taiteilijoiden työtä? Miten ne nivoutuvat heidän työtapoihinsa ja identiteetteihinsä? Kuinka kuva- ja esitystaiteilijoiden toimintaprofiilit havainnollistavat työn ja talouden laajempia muutoksia jälkiteollisessa yhteiskunnassa? Projekti kehittää uusia analyysitapoja ja käsitteitä taiteiden tutkimuksen aloille, työn ja talouden tutkimukseen sekä uusmaterialistiseen kulttuurin- ja yhteiskunnan tutkimukseen hyödyttäen myös esimerkiksi taiteensosiologiaa ja taiteellista tutkimusta. Hanke tuottaa referee-lehden erikoisnumeron (suom.), kolme kansainvälistä yhteisartikkelia, laajalle yleisölle suunnatun näyttelyn, ääniteoksen ja taidetyön sanaston, joka soveltuu tutkimus-, hallinto- ja mediakäyttöön. Lisäksi projekti toimittaa tulokset kokoavan kirjan.