FM Walden-Antikainen Susanna

78000 €

Taidetta propagandan ehdoilla? Säveltäjä Yrjö Kilpinen kansallissosialistisen propagandaministeriön vaikutuspiirissä

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Kansallissosialistisen Saksan propagandaministeriö ja sen sisällä toiminut musiikkikamari ohjasivat maan musiikkielämää kansallissosialistisen politiikan ja taidekäsityksen mukaiseen suuntaan. Propaganda kohdistui myös suomalaisiin taiteilijoihin vuosina 1933–1945. Tässä väitöstutkimuksessa selvitetään, mikä oli säveltäjä, akateemikko Yrjö Kilpisen rooli kansallissosialistisen Saksan kulttuuripropagandassa. Suomalaiset ja kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet kiistatta, että Kilpinen oli merkittävässä roolissa kansallissosialistisen Saksan kulttuurielämässä. Kilpisen suosiosta ja arvostuksesta kertovat lukuisat konsertit, radionauhoitukset, julkaistut haastattelut, Berliinin olympialaisten musiikkikilpailunarvostelulautakunnan jäsenyys ja Hitlerin myöntämät arvomitalit. Yksityiskohtaisempi selvitys Kilpisen kansallissosialismiin kytkeytyvän toiminnan luonteesta ja laajuudesta on kuitenkin vielä tekemättä. Tämä artikkelimuotoinen väitöskirja tuottaa uutta tietoa yhdestä Suomen merkittävimmistä kulttuuripoliittisista toimijoista kansallissosialismin aikakaudella. Tutkimuksessa analysoidaan laaja kirje- ja sanomalehtiaineisto, jonka joukossa on ennen tutkimattomia lähteitä (Kilpisen yksityisarkisto Kansallisarkistossa). Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esille uudenlainen ymmärrys siitä, miten viestintä Kilpisen ja kansallissosialistisen Saksan hallinnon välillä toimi ja miten Saksa pyrki hyödyntämään tätä suhdetta omissa propagandatavoitteissaan. Samalla tutkimus pyrkii tarjoamaan uudenlaisen näkökulman Suomen ja kansallissosialistisen Saksan kulttuurisuhteisiin.