Dosentti Salmi-Niklander Kirsti ja työryhmä (T-Bone Slim -työryhmä)

267800 €

T-Bone Slim and the transnational poetics of the migrant left in North America

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Hankkeessa tutkitaan Pohjois-Amerikan siirtolaisten ylirajaisia verkostoja ja niissä tuotettuja tekstejä erityisesti International Workers of the World -liikkeen piirissä. Keskeisenä kohteena on T-Bone Slim (Matti Valentin Huhta, 1882–1942). Hän syntyi suomalaiseen siirtolaisperheeseen ja tuli tunnetuksi IWW-liikkeen lauluntekijänä ja kolumnistina, mutta hänen todellinen henkilöllisyytensä säilyi pitkään salassa. Toisin kuin useimmat toisen polven siirtolaiset, hän kirjoitti englanniksi, etääntyi suomalaissiirtolaisten yhteisöstä ja kiersi maata ”hobona”. Hänen laulutekstinsä ovat innoittaneet muun muassa Yhdysvaltojen 1960-luvun ihmisoikeusliikettä, ja inspiroivat edelleen taiteilijoita, tutkijoita ja aktivisteja sekä Suomessa että Pohjois-Amerikassa ja Englannissa. Hankkeessa tarkastellaan T-Bone Slimin monessa suhteessa erityislaatuisen elämän ja kirjallisen tuotannon taustalla vaikuttavia laajempia ilmiöitä. T-Bone Slimin laulut ja kolumnit oli suunnattu 1900-luvun liikkuville, näkymättömäksi ja nimettömiksi jääneille siirtotyöläisille, joiden työ oli elintärkeää Pohjois-Amerikan lännen kehitykselle. Monitieteisen ja kansainvälisen hankkeen tutkijat tarkastelevat T-Bone Slimin kirjoituksia ja verkostoja suhteessa IWW-liikkeen etnisten ryhmien vuorovaikutukseen sekä siirtolaisyhteisöjen suullis-kirjalliseen kulttuuriin. Tutkijoiden erilaiset lähtökohdat ja kielitaito auttavat rakentamaan kokonaiskuvaa näistä verkostoista ja vaikutteista sekä saamaan uutta tietoa työväenluokan siirtolaisyhteisöjen vaihtoehtoisista mahdollisuuksista. Muusikko John Westmoreland vie hankkeessa eteenpäin T-Bone Slimin julkaistujen ja julkaisemattomien laulu- ja runotekstien uusia tulkintoja yhteistyössä tutkijoiden kanssa. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on T-Bone Slim-tietokannan ja wiki-sivuston rakentaminen yhteistyössä tutkijoiden ja eri arkistojen kanssa, jotta arkistojen ja yksityiskokoelmien aineistot saadaan tutkijoiden ja laajemman yleisön käyttöön.