Apurahat ja residenssipaikat

Muu kulttuurityö

Kuvajournalisti Meltio Niklas ja työryhmä

122000 €

Syyrian sota ja Euroopan pakolaiskriisi – Journalistinen analyysi Lähi-idän konfliktista ja sitä seuranneesta pakolaiskriisistä

Muu kulttuurityö | Kaksivuotinen

Tässä projektissa tavoitteena on tutkia, kartoittaa ja julkaista yleisön saataville taustoitettu ja analysoitu journalistinen kokonaisuus, joka kuvaa Syyrian sotaa ja siitä alkanutta valtavaa, monitahoista konfliktia lieveilmiöineen. Viime vuosina Lähi-idän tilanne on jäänyt mediassa lähes täysin raportoimatta. Syyriassa tilanne jatkuu kuitenkin edelleen, mikä on johtanut koko Euroopan laajuiseen pakolaiskriisiin ja proxy-sotaan, joiden ihmisoikeudelliset, taloudelliset ja kulttuuriset vaikutukset tulevat vaikuttamaan kymmeniä vuosia eteenpäin. On siksi tärkeää tuottaa laaja-alaisesti tutkittua ja analysoitua journalistista sisältöä yleisön saataville ja poliitikkojen päätöksenteon tueksi. Kuvajournalisti Niklas Meltio oli yksi ensimmäisistä Syyriaan menneistä toimittajista heti konfliktin alettua. Hän on ollut läsnä Lähi-idän tapahtumien ja pakolaiskriisin keskipisteessä silminnäkijänä ja todistajana viimeisen 15 vuoden ajan. Meltiolle on kertynyt mittava kuva-arkisto, joka sisältää kokonaisuudessaan arviolta vajaa 100 000 valokuvaa ja kymmeniä tunteja videomateriaalia. Tässä projektissa syvennytään Meltion arkistomateriaaliin, käydään läpi sen sisältö, editoidaan, asiasanoitetaan ja julkaistaan niistä yleisön saataville kokonaisuus, joka taustoittaa koko Lähi-idän alueen konfliktia, sen tapahtumia ja uhreja laaja-alaisesti. Toiseksi, projektissa tuotetaan uutta journalistista sisältöä tekemällä matkustamalla Bosniaan, Serbiaan, Kreikkaan ja Kurdistaniin sen selvittämiseksi, miten konflikti ja pakolaistilanne on kehittynyt viime vuosien aikana. Projektin kolmannessa vaiheessa sisältö julkaistaan yleisön saataville kahdessa muodossa: kaikille avoimena ja saavutettavana sähköisenä julkaisuna sekä painettuna kirjana. Projektia koordinoi ja taustatoimittaa Jeannette Björkqvist, joka on Suomen johtavin pakolaisuuteen ja ihmiskauppaan erikoistunut toimittaja ja merkittävä aiheen asiantuntija.