YTT Pirkkalainen Päivi ja työryhmä

10000 €

Suomesta poistetut: Näkökulmia käännytyksiin ja karkotuksiin – kirjan kirjoittaminen ja kansallisen karkotustutkimusverkoston vakiinnuttaminen

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttotutkimukseen kuuluvan erityisalan, karkotustutkimuksen asemaa Suomessa sekä suomalaisten karkotustutkijoiden asemaa kansainvälisesti. Lisäksi hankkeen tavoitteena on osallistua tällä hetkellä kapeaan julkiseen maahanmuuttokeskusteluun, jossa karkotuksista ja käännytyksistä puhutaan edelleen verrattain vähän ja usein viranomaisnäkökulmiin ja/tai kansallisen turvallisuuden diskurssiin nojaten.