YTT Tuomivaara Salla

17100 €

Suomenkielinen tietokirja sosiologian eläinkäsitysten muotoutumisesta

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Haen rahoitusta saattaakseni loppuun väitöskirjaani pohjautuvan teoksen Eronteon jäljet kirjoittamisen. Kyseessä on sosiologian eläinkäsitysten muotoutumista käsittelevän englanninkielisen väitöskirjani pohjalta tehty suomenkielinen, populaaritieteellinen kirja. Teoksen julkaisee Vastapaino. Väitöskirjastani muokattu teos Animals in the sociologies of Westermarck and Durkheim ilmestyi syyskuussa 2019 Palgrave Macmillan -kustantamon Animal Ethics -sarjassa. Väitöskirjatyössäni on runsaasti sisältöä, joka kiinnostaa myös sellaista suomalaista yleisöä, joka ei todennäköisesti saa käsiinsä, tai pysty lukemaan englanninkielistä opinnäytettä. Näinä teemoina pidän etenkin eläinkäsitystemme kehitystä 1800-luvun loppupuolelta tähän päivään, suomalaisen tutkijan Edvard Westermarckin edistyksellisiä eläinsuojelua ja eläinten moraalista kohtelua koskevia ajatuksia sekä posthumanistista ajattelusuuntausta, joka haastaa ihmiskeskeisen maailmankuvan. Myös evoluutioteoreettisen ajattelun vastaanotto 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa on nykyisen yhteiskunnallisen keskustelun näkökulmasta kiinnostava aihe. Teos antaa lisätietoa eläinsuhteemme ja erontekojen historiasta ja tarjoaa näkemyksiä vähemmän ihmiskeskeisen maailmankuvan mahdollisuuksista. Eronteon jäljet kertoo vaihtoehtoisista tavoista nähdä ihmisen asema suhteessa muihin eläimiin ja vie eteenpäin keskustelua eläinten hyväksikäytön oikeutuksesta sekä luotaa posthumanistisen ajattelun mahdollisuuksia siirryttyämme antroposeenin aikaan.