Professori Alenius Kari ja työryhmä

381100 €

Suomalaisen median välittämä kuva Venäjästä ja Ukrainasta 1991–2022

Nelivuotinen

Venäjän laajamittainen hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 on järisyttänyt suomalaisen turvallisuusajattelun perusteita ja pakottanut suomalaiset arvioimaan uudelleen Venäjä-suhdettaan ja ymmärrystään itäisen Euroopan tilanteesta. Samalla myös Ukraina on noussut esiin aivan uudella intensiteetillä. Hankkeen tavoitteena on tutkia, minkälaisen kuvan suomalainen kirjoitettu ja audiovisuaalinen uutismedia on välittänyt Venäjästä ja Ukrainasta Neuvostoliiton kaatumisen jälkeisellä ajalla ja miksi median välittämä kuva on ollut juuri tietynlainen. Tämä koko hankkeen läpäisevä pääkysymys on jaettavissa seuraaviin laajoihin alakysymyksiin: 1) Miten kuva on muuttunut tutkittavalla ajanjaksolla ja mistä syistä? 2) Millaisia yhtäläisyyksiä ja eroja eri mediatoimijoiden välillä on havaittavissa ja miksi? 3) Millaisia suomalaisen median toiminnan ominaispiirteet ovat (ja miksi), kun niitä verrataan Suomen naapurimaiden median samaan aikaan välittämään kuvaan Venäjästä ja Ukrainasta? Tutkimuksen lähdeaineisto koostuu Suomen laajalevikkisimmästä sanoma- ja aikakauslehdistöstä, suurimpien eduskuntapuolueiden äänenkannattajista ja merkittävimpien television uutiskanavien uutis- ja ajankohtaisohjelmista. Hankkeen tulokset liittyvät erityisesti median suhtautumiseen Venäjään ja Ukrainaan, mutta samalla ne avaavat mahdollisuuden tarkastella median suhdetta muihin yhteiskunnallisiin vallankäyttäjäryhmiin, kuten poliitikkoihin sekä talous- ja kulttuurielämän keskeisiin edustajiin.