FT Engelberg Mila

18000 €

Sukupuolitetut kielet

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Sukupuolitetut kielet on yleistajuinen tietokirja siitä, minkälaisina sukupuolet esitetään erityyppisissä kielissä, miten kielenkäyttö vaikuttaa sukupuolten asemaan ja miten sukupuolisyrjivää kielenkäyttöä voidaan tasa-arvoistaa. Tällaisia kysymyksiä käsittelevä kielitieteellinen sukupuolentutkimus on tuottanut lähes 50 vuoden aikana merkittävän määrän empiiristä tietoa. Suomenkielinen yleisesitys teemoista kuitenkin puuttuu. Alan tutkimus ja monet kansainväliset johdanto- ja käsikirjat ovat käsitelleet enemmän englannin ja saksan tapaisia kieliä, joissa on luonnollinen ja/tai kieliopillinen suku, kuin esimerkiksi viron kaltaisia ”suvuttomia” kieliä. Kirjassa tuodaan kuitenkin erirakenteisia kieliä esiin monipuolisesti ja myös erityyppisistä kulttuureista. Käsiteltävinä ovat muun muassa maskuliinisten ihmisviittausten yleistävä käyttö kaikista ihmisistä, sukupuoli ammattinimikkeissä, puhuttelumuodoissa ja pronomineissa sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kielellinen kuvaus. Keskustelu sukupuolittuneesta ja sukupuolisyrjivästä kielenkäytöstä on lisääntynyt Suomessa. Lisäksi suomalainen yhteiskunta monikielistyy, mikä vaikuttaa niin työelämään kuin koulumaailmaan ja perheisiin. Teos auttaa laajentamaan keskustelua kielenkäytön suhteesta sukupuolten asemaan ja kiinnittämään sitä kansainväliseen tutkimukseen. Kirja antaa tarpeellisia välineitä kielellisen eri- ja tasa-arvoistamisen käsittelyyn muun muassa kieliasiantuntijoille esimerkiksi tiedotus- ja viestintätehtävissä, oppilaitoksille, tasa-arvotyöntekijöille sekä kielikysymyksistä ja tasa-arvosta kiinnostuneelle suurelle yleisölle. Kielitieteellinen sukupuolentutkimus on jäänyt suhteellisen vähäiselle huomiolle sekä suomalaisessa sukupuolentutkimuksessa että kielitieteessä ja niiden opetuksessa. Teos pyrkii lisäämään tietoisuutta alan tutkimuskohteista ja -tuloksista molemmilla tahoilla ja kannustaa tieteidenväliseen keskusteluun.