Kasvatustieteen tohtori Louhela Helena ja työryhmä (Sukupuolentutkimus, Oulun yliopisto)

10000 €

Sukupuolentutkimuksen päivät 2022 Oulun yliopistossa (Feminist matterings: Indigenous and Arctic engagements)

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Oulun yliopiston Sukupuolentutkimus järjestää yhteistyössä saamen kielen ja kulttuurin tutkimukseen keskittyvän Giellagas-instituutin kanssa Sukupuolentutkimuksen päivät 2022 teemalla Feminist matterings: Indigenous and Arctic engagements. Konferenssin teema haastaa tarkastelemaan feministisen ja sukupuolentutkimuksen teemoja sekä osallistumaan teoreettisiin, metodologisiin ja temaattisiin keskusteluihin tieteen, tieteellisen tiedon ja tutkimuksen rooleista. Teema myös kutsuu pohtimaan mahdollisuuksia, kuinka vastata aikamme haasteisiin eettispoliittisia sitoumuksia ja kytköksiä eri teorioista ja keskusteluista ammentaen.  Oulun yliopistossa järjestettävän konferenssin maantieteellinen sijoittuminen pohjoiseen antaa mahdollisuuden lisäksi lähestyä näitä teemoja arktisuuden ja alkuperäiskansatutkimuksen näkökulmista. Konferenssin eräs tavoite on luoda feministisen alkuperäiskansojen tutkimuksen verkostoja, jotka ovat toistaiseksi olleet hajanaisia. Arktinen paikallisuus heijastelee myös Oulun yliopiston ja sukupuolentutkimuksen yksikön vahvuuksia: Pohjoisena kansainvälisenä yliopistona Oulun yliopisto on profiloitunut arktisen tutkimukseen, koulutukseen ja yhteistyöhön, joiden avulla tuotetaan ratkaisuja kestävämmän ja inhimillisemmän maailman rakentamiseksi. Näihin liittyvät myös sukupuolentutkimuksen yksikön tutkimusteemat; arktinen ja alkuperäiskansatutkimus, taidelähtöinen tutkimusaktivismi, pakkomuutto ja kansalaisuuden muotoutuminen. Poikkitieteisenä tutkimusalana feministisellä ja sukupuolentutkimuksella on tärkeä rooli tuottaa tietoa monisyisistä epäoikeudenmukaisuuksista eettisesti kestävien tulevaisuuksien rakentamiseksi. Tieteen ja tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta tieteeltä ja tutkimukselta myös yhä enemmän peräänkuulutetaan. Tutkitun tiedon teemavuoden inspiroimana konferenssi haastaakin kysymään pohjoisen näkökulmasta, miten ja missä feministisellä ja sukupuolentutkimuksella on väliä.