Taiteen maisteri Rämö Laura

60000 €

Stop motion -animaatioiden sarja, joka käsittelee haparoivaa pientä elämää

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Apurahakaudella työskentelytavoitteeni jakautuvat kahteen osaan. 1. Työskentelen uuden teossarjan parissa. Narratiiviset stop motion -pienoisanimaatioteokset käsittelevät leikkisällä tavalla vaillinaisia kommunikaation tai yhteyden saamisen yrityksiä. Teosten lähtökohtana on pienikokoinen elämä suuressa ja jokseenkin hämmentävässä maailmassa. Tarinankerronnassa minua kiinnostaa sekä ihmiskeskeisten ja binääristen mallien vinouttaminen että samaistumisen ja vaillinaisuuden kokemus. Aion äänittää foley-ääniä itse, opetella hahmojen tekemistä ja käsikirjoittamista tekemällä yhteistyötä mm. nukketeatterin ja kirjoittajan kanssa. Hahmojen luomisessa pohdin mm. siitä, kuinka pitkälle voi niiden vierautta, outoutta tai abstraktiutta viedä niin, että ne ovat yhä samaistuttavia. Mikä viime kädessä tekee elollisuudesta yhteistä, mikä inhimillistä? 2. Tämän lisäksi pyrin keventämään praktiikkaani mm. siirtämällä sitä galleriakontekstista helpommin kaikille lähestyttäviin muotoihin ja eri julkaisuyhteyksiin. Haluan löytää ratkaisuja työni muovautuvuuden, kestävyyden ja jaksavuuteni takaamiseksi esimerkiksi kevyempien ja monipuolisempien julkaisuyhteyksien, paremman ennakkosuunnittelun, työtaakan keventämisen sekä yhteistöiden kautta. Pyrin muovaamaan työskentelyäni tulevaisuudessa yhteenkietoutuvammaksi muiden tekijöiden, kuraattoreiden ja alojen välisen yhteistoiminnan suuntaan. Uusien projektien, yhdessä tekemisen ja rahoitusten varmistuminen kuitenkin edellyttää ensin olemassaolevan verkostoni laajentamista ja tuotannollisissa tehtävissä kehittymistä. Tekijänä työskentelen monitaiteisesti videoinstallaatioiden, elokuvien, valokuvauksen, editoinnin ja pienjulkaisujen parissa. Tällä hetkellä keskityn pääosin stop motion-animaatiotekniikalla toteutettuihin töihin. Työskentelyäni ajaa kiinnostus kummaan elollisuuteen ja elämän kuvitteluun. Lähtökohtinani uteliaisuus, materiaalipohjainen improvisaatio ja queer-kokemus; tarkastelen elämää epävarmoina aikoina.