Dosentti, TT Salmesvuori Päivi

185550 €

Stabat Mater dolorosa – Sukupuoli ja myötätunnon merkitys keskiajalla

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Nelivuotinen

Tutkimushankkeen ytimessä on tutkia myötätunnon käsitteen merkityksiä keskiajalla. Sen erityisenä painopisteenä on saada selville mikä on sukupuolen merkitys myötätunnon ilmaisemisen kehittymisessä. Myötätunto, compassio, liitetään usein "naismaiseen" tapaan tuntea ja osittain sen vuoksi se on jäänyt keskiajan tutkimuksessa marginaaliin. Tutkimukseni tavoitteena on eritellä myötätunnon merkitystä keskiajan käytännöissä ja osoittaa sen merkitys ihmiskuntaa yhdistävänä, rauhaa rakentavana voimana sekä yhtenä tulkinnan avaimena keskiajan kulttuuriin.