CAA ry

5000 €

Spectres of Reason Retreat – hautomo Seilin saarella vetäytyy pohtimaan kollektiivisesti taiteen ja tieteen eri metodeja feminismin keinoin ekologisen kriisin haasteiden äärellä

Spectres of Reason Retreat kokoaa Seilin saarelle taiteilijoita ja tutkijoita pohtimaan yhdessä metodiemme kestävyyttä ekologisessa kriisissä, feminismin monisärmäisen prisman läpi tarkasteltuna. Osallistujat valitaan kutsuen ja avoimella haulla. Hautomo syventää Spectres in Change hankkeen paikkasensitiivistä tutkimusta ekologisista murroksista. Se keskittyy Seilissä ainutlaatuisesti yhteen nivoutuviin ilmastonmuutoksen ja sen tutkimuksen sekä sukupuolen historian ja toiseuttamisen biopolitiikan kysymyksiin. Saari on hankkeessa paitsi käsite, myös luo kriittis-materiaalisen kehyksen työskentelylle. Seilin eristyksen ja tutkimuksen institutionaalinen historia (spitaalisaari, mielisairaala, biologinen asema) haastaa arvioimaan taiteellisen ja tieteellisen työskentelyn eri metodeja ja lähtökohtia. Sen ekosysteemi muistuttaa eristyneisyyden illusorisuudesta, ja painottaa sekä paikallisen merkitystä että planetaarisia yhteyksiä kiihtyvässä muutoksessa. Matkustus on keskeinen osa kriittisen paikantuneen työskentelyn itsenäisiä ja kollektiivisia prosesseja. Hautomossa työstetään matkustamisen merkityksiä ja muotoja: Miksi ja miten on tärkeää voida vetäytyä? Miten työn paikantaminen eri ympäristöön nyrjäyttää merkittävästi ajattelua? Intersektionaalisen feminismin eetoksella hiilijalanjäljen lisäksi arvioidaan valintojen sosiaalista ja henkistä kestävyyttä: Miten matkustamisessa ja ohjelmassa huomioidaan osallistujien ja ympäristön (monilajisen yhteisön) eri tarpeet ja haasteet?