MMT, DI Husgafvel Roope

36000 €

Sosiaalisen kädenjälkimittarin kehittäminen yhteiskunnallisen ja ympäristöä koskevan sosiaalisen vastuullisuuden ja hyvinvoinnin edistämisen työvälineeksi

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Modernien yhteiskuntien ja organisaatioiden on hyvä ottaa proaktiivinen lähestymistapa yhteiskunnallisen ja ympäristöä koskevan sosiaalisen vastuullisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Kädenjälkikonsepti tarjoaa hyvän työvälineen kehittää, johtaa, arvioida ja raportoida positiivisia muutoksia ja vaikutuksia. Tämän tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää sosiaalinen kädenjälkimittari yhteiskunnallisen ja ympäristöä koskevan sosiaalisen vastuullisuuden ja hyvinvoinnin edistämisen työvälineeksi. Tutkimushankkeen tulos on sosiaalinen kädenjälkimittari, jota voidaan käyttää yhteiskunnallisen ja ympäristöä koskevan sosiaalisen vastuullisuuden ja hyvinvoinnin edistämisen työvälineenä. Tulos on merkittävä sekä laajemman yhteiskunnallisen vastuullisuuden ja hyvinvoinnin että ympäristöä koskevan sosiaalisen vastuullisuuden ja hyvinvoinnin edistämisen kannalta. Lisäksi, sosiaalinen kädenjälkimittari tarjoaa organisaatioille laajempaa tietämystä yhteiskunnallisesta ja ympäristöä koskevasta sosiaalisesta vastuullisuudesta ja hyvinvoinnista sekä työvälineen, jonka avulla ne voivat jatkuvasti parantaa ja kehittää omaa vastuullisuuttaan sekä edistää hyvinvointia.