FM, Postgraduate (vocal performance) Sulkunen Johanna

72000 €

Sonority / Coexistence

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Lähtökohtana teokselle on oma instrumenttini ääni ja sen resonanssi. Coexistence on projektin Sonority kolmas osa. Teoksessa yhteiskunnallinen aspekti yhdistyy konkreettisesti sävellystyöhön. Ääni on sekä julkinen että yksityinen. Ääni resonoi eri kerrostumien ja teemojen välillä. Eri teemat konkretisoituvat projektin Sonority kaikissa kolmessa vaiheessa albumikokonaisuuksina 1. Koan 2. Terra ja 3. Coexistence. Käytännössä teen kenttä-äänityksiä ihmisten parissa. Tarkoitukseni on kuunnella ja kuulla sekä äänittää ihmisiä, jotka ovat jollakin tavalla välitilassa, liminaalitilassa, osa yhteiskuntaa, mutta eivät täysin integroituneita. Käytän näitä kenttätallenteita, tapaamieni ihmisten ääniä, sekä omaa ääntäni dogmaattisesti materiaalina, joista sävellän uutta musiikkia elektronisesti manipuloiden. Viimeisen kolmen vuoden ajan olen esiintynyt soolona live-elektroniikkaa apuna käyttäen. Työn kokonaisuuden toteutuksessa nykyteknologia on keskeisessä osassa. Lopputulos on tekoälyavusteinen audiovisuaalinen konsertti-installaatio. Ihmisääni on siemen, luomisen ja inspiraation sammumaton lähde. Se on samanaikaisesti sekä materiaali, työkalu, instrumentti että arkinen kommunikaatioväline. Perustaessani taiteellisen työni omaan ääneeni, pystyn vapauttamaan ajatteluni ja sävellystyöni genrerajoituksista, ei vain musiikin sisällä, vaan luoden samalla rajapinnan tieteen, taiteen ja yhteisöjen/ihmisten ja itseni välillä. Teoksen Coexistence kautta haluan kysyä muun muassa: Kuinka rinnakkaiset todellisuudet yhteiskunnassa kietoutuvat yhteen ja ovat olemassa samassa fyysisessä paikassa? Kuinka ääni leikkaa näiden kerrosten läpi? Voivatko ääni ja resonanssi toimia yhteisenä tilana ja rajapintana näiden eri todellisuuksien välillä? Voimmeko kuuntelemalla oppia myös ajattelemaan ja katsomaan toisin?