Filosofian maisteri Kirves Jenni

15000 €

Sodan ja rauhan sanat -esseekokoelma

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Yksivuotinen

Tämä teos ei paljasta sodasta mitään uusia vaiettuja tai tabuaiheita, joista voisi syntyä klikkiotsikoita. Se sijaan se tarjoaa suomalaisille ihan uudenlaisia näkökulmia sodan kokeneiden tunnemaisemaan sodan aikana ja sen jälkeen. Tarkoitus on syväymmärtää, miten monin eri tavoin sota muutti ihmisten ajatusmaailmaa. Selvää on, että jokaisen sotakokemus on erilainen, mutta yhteisiä piirteitä on toki löydettävissä heidän tunnemaisemastaan ja tavastaan käsitellä traumaansa. Taiteellisena tavoitteenani olisi luoda Suomeen ihan ennennäkemätön historiallisen esseekirjoittamisen laji. Käytän kaunokirjallisia keinoja kuvatessani historiallisia ilmiöitä. Historioitsijana en yritä pysyä neutraalina vaan teen tulkintoja omien tunteideni kautta, ne esille tuoden. Ja tuon esille myös ne tilanteet, joissa olen päätynyt väärään johtopäätökseen. Pääpaino ei kuitenkaan ole kirjoittajan omassa äänessä, vaan sodan kokeneiden äänissä. Käytän erilaisia kirjoittamisen tapoja kuin mihin tietokirjallisuudessa on perinteisesti totuttu ja ilmaisuni ovat lähempänä proosaa kuin tietoteosta. Tarkoituksena on luoda lukijalle esteettisesti kaunis ja koskettava lukukokemus, tinkimättä kuitenkaan tieteellisyydestä. Käytän runollisia tapoja ilmaisemaan historiallisten ihmisten tunteita ja tuon tekstiin huumoria ironian ja sarkasmin keinoin. Tulkintani kohteena ovat naisten, lottien, sotilaiden, jälleenrakentajien ja evakkojen mielenmaisema ja henkinen selviytyminen sekä heidän kohtaamansa ennakkoluulot ja kohtelu. Tulkitsen heitä ennen kaikkea inhimillisinä ihmisinä, ihan tavallisina nuorina, jotka olivat kiinnostuneita myös vastakkaisesta sukupuolesta. Siitä huolimatta he sotivat maamme itsenäiseksi, vaikkei mielessä ensimmäisenä ollutkaan demokratian puolustaminen. He tekivät vain velvollisuutensa. Jo Väinö Linna on sanonut, että sotilas pysyy ihmisenä liikekannallepanon jälkeenkin ja siksi heitä pitää sellaisina ymmärtää. Ihmisenä myös minulla on siis kyky eläytyä heidän kokemusmaailmaansa.