Muusikko Visala Aura ja työryhmä (Huhtakallio-Tarnanen-Visala)

4500 €

Simone Weil’n tuotantoon perustuvan monitaiteisen teoksen viimeistelyyn ensiesitystä varten

Residenssijakson tarkoitus ja tavoite on viimeistellä filosofi Simone Weil'n ajattelusta ammentava monitaiteinen teoksemme esityskuntoon vuoden 2022 kesäksi. Residenssin alkaessa työryhmämme on työskennellyt projektin parissa kahden vuoden ajan osa-aikaisesti. Aura Visala on laatinut Weil'n kirjoituksien sekä hänestä tehtyjen elämäkertojen pohjalta esityksen tekstin, sekä koostanut näitä kommentoivan valikoiman renessanssin ja barokin ajan laulu- ja kosketinsoitinmusiikkia. Tekstin ja vanhan musiikin ohjelmiston pohjalta koreografi Soili Huhtakallio on harjoituttanut liikemateriaalia ja luonut koreografian, ja säveltäjä Niilo Tarnanen musiikillisen meditaation ituja. Tarnasen säveltämä, Visalan kirjoittamaan tekstiin nojaava musiikki on ollut Visalan harjoiteltavana 2–3 kk ennen residenssiä. Residenssin aikana teksti, liike ja sävelkieli muheutetaan omista osa-alueistaan yhdeksi erottamattomaksi kokonaisuudeksi. Teoksemme materiaali pohjaa Weil'n kirjallisen tuotannon ohella hänen henkilökohtaisen elämänsä teemoihin ja ilmiöihin, joita olemme nivoneet yhteen historiallisesti tiedostavan musiikin esittämisen (historically informed performance practice), nykymusiikin sekä tanssin kanssa. Teoksemme on ”historiallisesti monipaikkainen”, sen liikkuessa Weil'n ajatusten johdattelemana hänen maailmassaan 1900-luvun ensimmäisen puoliskolla, 1500–1600-lukujen mielenmaisemassa sekä omassa ajassamme. Päätös nivoa Weil'n ajatuksia yhteen renessanssin ja barokin sekä nykymusiikin kanssa juontuu niitä yhdistävistä, edelleen ajankohtaisista teemoista: mm. antiikin perinnön tutkiminen, uskonnollinen kuohunta sekä rationalismin ja nykytieteen nousu. Weil’n käyttämät käsitteet ja kuvailut eri filosofisissa yhteyksissä – kuten keholla tehtävän (ruumiillisen) työn kohottaminen hengellisen elämän keskiöön sekä Weil’n tapa kuvata ihmisen havainnointia suhteessa muuhun maailmaan une sorte de danse’ksi – tarjoavat runsaasti aihioita musiikis-liikkeelliselle esitykselle.