FT, dosentti, kielentutkija Vanhatalo Ulla ja työryhmä (Klaara-verkosto)

51000 €

Selkokielen tutkimuksen käynnistäminen Klaara-verkostossa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Ponnistusapuraha

Valmisteluhankkeen tavoite on käynnistää uusia monitieteisiä selkokielen tutkimushankkeita. Pidämme keväällä 2019 yhdeksän työpajan sarjan, jossa selkokieltä lähestytään eri näkökulmista. Kutsumme työpajoihin eri alojen tutkijoita, selkokielen toimijoita ja tarvitsijoita sekä sidosryhmiä. Työpajojen tavoite on saada oikeat ihmiset tapaamaan toisensa ja määrittelemään selkokieleen liittyviä tutkimuskysymyksiä. Työpajoissa muodostetaan ryhmiä, jotka jatkokehittelevät tutkimussuunnitelmia ja hankkivat näille rahoitusta. Valmisteluhankkeen puitteissa pidetään myös kansainvälinen Klaara 2019 -konferenssi ja tehdään kolme pilottitutkimusta. Hankkeemme pohjautuu Klaara-verkostossa tehtyyn taustatyöhön. Tutkimustarpeen taustalla on yhteiskunnan tilanne: maassamme on 650 000 ihmistä, jotka hyötyvät selkokielestä. Selkokielen käytäntöjen tulisi perustua tutkimukseen, mutta tutkimusta on tehty hyvin vähän. Selkokieli on samalla kielitieteellisesti kiehtova tutkimuskohde: kartoittamaton kielimuoto, jota tulee tutkia kielitieteen menetelmillä. Ilmiönä ja tutkimusaiheena selkokieli koskettaa kielitieteen lisäksi monia tieteenaloja kuten neurotieteitä, kansantaloustiedettä, oikeustiedettä, lääketiedettä, erityispedagogiikkaa, sosiologiaa ja vammaistutkimusta. Selkokielen tutkimuksen perimmäinen tavoite on tehdä maailmasta parempi paikka niille, joille selkokieli on ainoa vaihtoehto.