KTM, YTM Hietala Iida

30000 €

Self-creation through arts consumption and digital content production

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Onko taiteesta tullut vain värikäs taustakuva Instagramiin? Onko taide nykyään vain keino esittää itsensä kiinnostavana? Vai mitä jos meillä onkin käsissämme uusi taiteen ja oman itsemme kokemisen mahdollisuus sosiaalisen median kautta? Väitöskirjassa tutkin muotoutuvia minuuksia taiteen, teknologian ja elämystalouden välimaastossa. Kysyn miten yksilön minuus muotoutuu taiteen kuluttamisen kokemusten ja sosiaalisen median sisällöntuotannon käytäntöjen kautta – eli millaiseksi yksilö todella tulee näissä pienissä hetkissä. Miten ihmiset kokevat itsensä postatessaan kuvia taidenäyttelyistä tai luodessaan taidemeemejä? Millainen sosiaalisen median kautta värittynyt taidekokemus on ja mitä se tekee ihmiselle? Millaista luovuutta uudet teknologiat mahdollistavat – erityisesti kun luovuuden lähteenä ja inspiraationa on taide? Monitieteinen työ yhdistää kuluttajakulttuurin tutkimusta ja mediatutkimusta. Taiteen kuluttajat ovat muuttuneet aktiivisemmiksi ja osallistuvammiksi vuosikymmenten varrella. Lisäksi yksilöt kuluttavat ja tuottavat – taidetta ja jopa omia itsejään – samaan aikaan digitaalisissa ympäristöissä. Tutkimuksen oletuksena on, että yksilöillä on erilaisia tulemisia (becoming) riippuen kontekstista eli taideteoksista, niiden teemoista ja sosiaalisen median käyttömahdollisuuksista. Vastaan kysymyksiin kolmessa artikkelissa ja väitöskirjan yhteenvedossa. Artikkelit pohjaavat digitaaliseen etnografiaan, eli taiteen kuluttajia on haastateltu ja observoitu sekä taidenäyttelyissä että sosiaalisessa mediassa vuosina 2019–2021. Aineisto koostuu myös kuvankaappauksista, valokuvista ja videoista. Aineistoa luetaan teemoittelun ja diskurssianalyysin avulla. Yksilöiden kokemukseen linkittyvä luovuus on tutkimuksen suuri oivallus. Tutkimus valottaa kuluttajien minuusprojekteja täysin uudella tavalla ja käsitystä uusista minuuksista voidaan soveltaa mihin tahansa konteksteihin, joissa kuluttaminen kohtaa sosiaalisen median leikkisän tuottamisen.