Tanssitaiteen maisteri, koreografi Keskikallio Heli ja työryhmä (Seireenit-työryhmä)

8250 €

Seireenien laulu -näyttämöteoksen työstäminen

Seireenien laulu on näyttämöteos, joka peilaa feminiinin paikkaa maailmassa utopioiden moninaisen olemisen mahdollisuutta. Se on outojen, merkillisten, feminiinisyyttä kaikuvien ruumiiden maisema ja maasto. Työstämme feminiiniä ja äänellistä/laulavaa ruumiillisuutta, joka on nesteinen ja aaltoileva sekä luinen ja siivekäs. Työmme keskeisenä elementtinä on kuoromainen tilallistuva äänikudelma, jossa kuiskailevat, laulavat, nauravat, kirkuvat, huohottavat, hymisevät ja aaltoilevat ruumiit muodostavat soivan, värisevän, tuntuvan, tilallisen ja muuntuvan äänikentän. Ääni kulkee ruumiiden sisällä saaden alkunsa sen eri paikoista ja muistoista sekä liikkuu ruumiiden väleissä resonoiden eri materiaaleissa ja rakenteissa vyöryen ruumiiden ylitse ja lävitse. Työn lähtökohtana ja refessinä toimii Helene Cixous’n Purkauksia-essee, joka puhuu naiseudesta ja feminiinin paikasta maailmassa sekä utopioi patriarkaalisen maailmankuvan murtumista/murtamista. Muita lähtökohtia työskentelylle ovat feminiinin ruumiillisuuden muistumat ja utopiat. Teos on inspiroitunut Seireeni-myyteistä sekä feminiinin historian kaiuista kurottautuen kohti tulevan feminiiniä. Työ purkaa patriarkaalisen sekä fallosentrisen rakenteen luomaa sosiaalista, kulttuurista ja ruumiillista paikkaa feminiinille. Se utopioi olemista ja maailmaa, jossa moninaisuus olisi mahdollista ja jossa erot olisivat muusta kuin toiseudesta tai vastakohtaisuudesta kumpuavia. Feminiini sysätään usein syrjään, sen ei anneta avautua ja tulla olevaksi. Naisten vaientamisen historia on yksi tärkeä motiivi työskentelyllemme. Feminiini ääni vaikenee ja miehinen puhe ottaa vallan, usein myös naisten suussa ja ruumiissa. Seireenien laulu tuo kuuluville feminiinin ääntä ja kaikua sekä tekee kriittistä interventiota utooppisuuden ja rakkaudellisen asenteen kautta. Teoksen ensiesitys on keväällä 2023 Helsingissä. Saaren kartanon residenssi olisi työryhmän yhteisen työskentelyprosessin aloitus toimien eräänlaisena tutkimuslaboratoriona.