Vapaa taiteilija Hohti Hanna ja työryhmä (Seidr)

43000 €

Seidr – pohjoismaisia sointimaailmoja alttoviululle ja elektroniikalle

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Seidr on elektroakustinen konserttiprojekti, joka sisältää viisi uutta pohjoismaista sävellystä alttoviululle ja elektroniikalle, niiden kantaesitykset Pohjoismaissa sekä tallentamisen. Projektiin kuuluu myös Pohjoismaissa toteutettavia työpajoja elektroakustisen musiikin käytöstä ja sen mahdollisuuksista. Muinaisnorjan sana "seidr" viittaa pohjoismaisen rautakauden magiaan, jonka kautta ennustettiin ja muovattiin tulevaa. Tämä projekti kantaa sisällään samankaltaisen ajatuksen: Seidr tuo elektroakustisen musiikin kuuluville ja avaa sen moninaisuutta yleisöille eri ympäristöissä. Lisäksi se avaa keskustelua pohjoismaisten kulttuurien yhteisiksi koetuista juurista, perinteistä sekä ajattelutapojen ja luonteiden yhteneväisyyksistä ja eroista. Teosten aiheiden kautta haluamme herätellä ajatuksia: mitä on pohjoismaalaisuus? Mitä pohjoismaalaisuus on tarkoittanut ennen, mitä se tarkoittaa nyt? Seidr-konserteissa teokset nivoutuvat saumattomasti yhteen luoden yleisölle tunnin elämyksellisen sukelluksen erilaisiin sointimaailmoihin. Näitä erilaisia sointimaailmoja on kustakin Pohjoismaasta luomassa yksi säveltäjä: Perttu Haapanen (Suomi), Þráinn Hjálmarsson (Islanti), Tine Surel Lange (Norja), Jesper Nordin (Ruotsi) ja Josefine Opsahl (Tanska). Jokainen säveltää 12 minuutin mittaisen teoksen. Seidr-projektin moottori, alttoviulisti Hanna Hohti, työstää teokset säveltäjien kanssa, kantaesittää ja levyttää teokset yhdessä ääniteknikko Anders Pohjolan kanssa. Lisäksi ryhmä vetää työpajoja pohjoismaisissa musiikkikorkeakouluissa kantaesitysten yhteydessä. Seidr-konsertista tulee vahva uudenlainen klassisen musiikin konserttikokemus. Pohjoismaisen projektin jokaisen osa-alueen kautta tavoitteena on avata elektroakustisen musiikin rakenteita, käyttöä ja mahdollisuuksia yleisöille, säveltäjille, instrumentalisteille ja opettajille. Tiiviissä yhteistyössä syntyvät viisi uutta teosta tuovat merkittävän lisän niin alttoviulun kuin elektroakustisen musiikin repertuaariin.