University of Turku

180500 €

Scholars at Risk : Additional wartime funding 2022

Turun yliopiston tutkijakollegiumin Scholars at Risk -ohjelmalle kaksi vuotta väitelleen tutkijan rahoitusta (108 000 €) sekä yksi vuosi kollegiumtutkijan rahoitusta (72 500 €), yhteensä 180 500 €. Tutkijakollegium etsii rahoituksen saajat verkostojensa kautta käyttäen samaa metodia kuin Scholars at Risk -ohjelmassa muuten ja päättää rahoituskausien jakautumisesta.