Tutkija, taitelija Kivijärvi Veera

90000 €

SATAKIELI – sanataide kielellisten ja emotionaalisten taitojen tukena

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kolmivuotinen

SATAKIELI on ensimmäinen tutkimusperustainen opas sanataiteen käyttöön alakouluikäisten kielellisten ja emotionaalisten taitojen tukemiseksi yhtäaikaisesti.