FT, dosentti Tuohela Kirsi

90400 €

Särkyneet mielet. Psyykkisesti sairastunut yksilö ja suomalaisen hyvinvoinnin historia

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Psyykkisistä syistä johtuva vajaakuntoisuus on kasvava huoli yhteiskunnassamme. Ilmiöllä on pitkä historia, jonka tunnemme kuitenkin huonosti. Tämä hanke kysyy, miten psyykkinen kärsimys, sen pitkäkestoisuus ja sairastuneen yksilön osallisuus on kohdattu ennen, 1800-luvun jälkipuolelta nykyaikaan ulottuvana hyvinvointiyhteiskunnan synnyn aikana. Miten yksilö, perhe ja yhteiskunta ovat ymmärtäneet psyykkisen sairastumisen, sen pitkittymisen tai siitä vain osittain tervehtymisen. Miten aiemmin toimittiin, miten tilanteet koettiin? Tutkimuksessa analysoidaan neljä elämäntarinaa ja hyödynnetään uutta biografista tutkimusotetta, jossa psyykkinen ja fyysinen elämä kietoutuvat yhteen.