FT Rantala Heli ja työryhmä

236200 €

Sanojen liike ja tiedon paikat – oppineet kirjalliset yhteisöt 1800-luvun alussa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Monimediaalisessa maailmassamme painotuotteiden merkitys on vähentynyt ja erityisesti nuorison lukuhalu kateissa. Kahdensadan vuoden takaisessa Suomessa lukutaito ei kuulunut kaikille ja kirjallisen tiedon saavuttamiseksi oli nähtävä vaivaa. Toisaalta kirjallisuus oli ihmisiä voimakkaasti liikuttava voima. Sanojen liike -hanke tarkastelee 1800-luvun alun Suomen varhaisia kirjallisia keskuksia – Porvoota, Turkua ja Viipuria – painotuotteiden ja niiden vaikutusten kautta. Tutkimuskohteina ovat paitsi kokoelmat, myös aikakauden arkinen kokemusmaailma kuten painotuotteiden hankinta ja kuljetus, lukemisen konventiot ja kirjaharrastusten pohjalta syntyneet yhteisöt ja verkostot. Aiempi kirjahistoriallinen tutkimus on Suomessa keskittynyt erilaisten kirjallisten instituutioiden kehityksen tarkasteluun. Hankkeessamme keskiössä eivät ole instituutiot vaan painotuotteiden kulttuurinen merkitys ja se tapa, jolla painettu sana oli läsnä lukevien aikalaisten elämässä. Hankkeen tutkimusryhmä koostuu viidestä kokeneesta tutkijasta, joiden asiantuntemuksen yhdistäminen tarkoittaa hankkeessa muun muassa yhteisjulkaisemista. Puhtaan tieteellisen toiminnan lisäksi keskeinen osa hankkeen toteutusta on projektin alussa järjestettävä vanhaa kävelyreittiä seuraava kirjavaellus sekä sen loppuvaiheessa Turkuun toteutettava tarinallinen pop up -kirjakauppa.