Toimittaja, yhdenvertaisuusasiantuntija Hagert Leif

32400 €

Säeromaanin kirjoittaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Miten ihmiseen vaikuttavat vähemmistöstressi ja päivittäin kohdatut mikroagressiot sekä karu peittelemätön rasismi? Entä jos elää näiden kyllästämää arkea jo ties kuinka monennessa sukupolvessa? Haen apurahaa säeromaanin kirjoittamista varten. Kirja kuvaa omakohtaisin arkisin tarinoin elämää romanimiehenä Suomessa. Tarinat tarjoavat mahdollisuuden nähdä ja tuntea, mitä rasismi ja vähemmistöstressi ovat ja kuinka ne vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin, yhteenkuuluvuuden tunteisiin ja tulevaisuuden näkymiin. Samalla tarinat avaavat myös pienten hyvien tekojen tuomia valonpilkahduksia, jotka jäävät sydämeen.  Kirjassa käsitellään aiheita, joihin monet muutkin kuin romanit voivat samaistua. Teemoiksi nousevat esimerkiksi työttömyydestä seuraava häpeä, köyhyys, sosiaalinen ahdistus, maskuliinisuuteen liittyvät normit ja lukivaikeus. Punaisena lankana on tehdä näkyväksi se, kuinka näissä yleisissä aiheissakin on omat romaniuteen liittyvät erityispiirteensä. Teos avaa romanimiehen arjen elämää terveydenhuollossa, opintopolulla ja ystävyyssuhteissa ja niissä tapahtuvia rikkovia, mutta myös korjaavia kokemuksia. Kirjan pääkohderyhmää ovat nuoret ja nuoret aikuiset. Kirjan muotona tulee olemaan säeromaani. Sen työnimi on Rappukäytävähäpeää ja muita tunteita. Sen kustantamisesta on alustavasti sovittu Rosebud Booksin kanssa.