Dosentti, FT Kainulainen Jaska

180600 €

Saapumisen kokemus varhaismodernissa maailmassa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Tämä hanke tutkii matkustajien saapumiskokemuksia varhaismodernilla kaudella (noin 1500–1700). Hanke keskittyy siihen, kuinka perille saapuvat matkustajat kuvaavat omia tuntemuksiaan, uuden ympäristön äänimaailmaa, hajuja, värejä, maisemaa, sekä estetiikkaa esimerkiksi arkkitehtuurissa ja paikallisten ihmisten pukeutumisessa. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa sellaisia toiseuteen sekä vieraaseen kulttuuriin ja ympäristöön liittyviä kokemuksia, jotka syntyvät emootioiden ja ennakkoluulojen välisestä vuorovaikutuksesta. Hanke keskittyy hämmästyksen, ihastuksen, epäuskon, ilon, surun, vastenmielisyyden ja pelon kaltaisten tuntemusten sävyttämiin kuvauksiin saapumisen hetkestä ja ehdottaa, että tämä teema avaa uuden näkökulman paitsi varhaismodernien emootioiden ja kulttuurin historiaan, myös postkolonialistiseen tutkimukseen. Hanke esittää seuraavia kysymyksiä: Voiko saapuminen olla ennakkoluuloista vapauttava kokemus? Millä tavoin saapumiskokemuksiin liittyneet emootiot rikkoivat ennakkoluuloja? Missä määrin ennakkoluulot ja odotukset kontrolloivat saapumisen kokemusta? Kuinka matkustajan tausta ja tavoitteet vaikuttivat hänen saapumiskokemukseensa? Hakija tutkii varhaismoderneja matkakertomuksia, lähetyssaarnaajien kirjeenvaihtoa sekä diplomaattien, kauppiaiden, merimiesten ja tutkimusmatkailijoiden raportteja. Digitalisoidusta materiaalista kartoitetaan emotionaalisesti latautuneita saapumiskuvauksia erikielisten saapumiseen liittyvien hakusanojen avulla.