Apurahat ja residenssipaikat

Muu kulttuurityö

Suomentaja, toimittaja Nikkilä Anton ja työryhmä

78500 €

Säännöllisen venäjänkielisen tv-ohjelman taustatutkimus ja ennakkosuunnittelu

Muu kulttuurityö | Yksivuotinen

Suomessa asuu arviolta jo yli 100 000 venäjänkielistä, kun lasketaan mukaan se väestönosa, joka käyttää venäjää toisena kommunikaation ja mediankulutuksen kielenään. Monien arvioiden mukaan jopa puolet heistä seuraa aktiivisesti Venäjän valtiollista tv-propagandaa. Tässä tilanteessa on tilausta uudelle, säännöllisesti lähetettävälle venäjänkieliselle tv-ohjelmalle, jossa on sijansa myös ukrainan kielelle ja Ukrainasta tulleiden näkökulmille. Kehittelemämme ohjelma laajentaa ja syventää nykyistä venäjänkielistä tv-tarjontaa Suomessa. Aihepiireinä ovat politiikka, yhteiskunta, kulttuuri ja historia mahdollisimman laajasti käsitettynä: keskusteluja hankalista aiheista; paikallisten avustajien raportteja Suomen lähialueiden asioista; juttuja elämästä Ukrainassa ja ukrainalaisesta mediatarjonnasta sotauutisten ulkopuolelta; venäjänkielisen diasporan esiintuomista nuorison alakulttuureiden ja muiden yllättävien aiheiden kautta; venäläisen yhteiskunnan ja kulttuurin uudelleenarviointia esimerkiksi elokuvaesittelyjen ja -keskustelujen kautta. Keskeisenä ideana on yhdistää suomalaisten journalististen kriteerien ja eurooppalaisten demokraattisten arvojen mukaan toimimista venäjänkieliseen tv-ilmaisun perinteeseen, joka poikkeaa monessa suhteessa suomalaisesta tv-dramaturgiasta ja audiovisuaalisesta estetiikasta. Uskomme, että tämä on oleellista, jotta suomalainen tv-ohjelma voisi kiinnostaa diasporaa ja jopa muodostua sitä yhdistäväksi tapahtumaksi ja keskustelun foorumiksi. Diasporan osallisuutta ja toimijuutta suomalaisessa yhteiskunnassa edistää lisäksi se, että tuotantotiimi kootaan mahdollisimman pitkälle diasporan keskuudesta. Ohjelma tekstitetään suomeksi, ja käsikirjoitustiimin sparraajina on suomenkielisen yleisön tavoittamiseksi suomalaisen tv-ilmaisun ammattilaisia. Se konseptoidaan niin, että se kiinnostaa myös Suomen ulkopuolella asuvaa venäjänkielistä yleisöä. Ohjelman tuottaa Yleisradiolle Intervisio Oy, joka tunnetaan mm. Kylmän sodan Suomi -sarjasta.