tekniikan tohtori, tutkija Saijets Jan ja työryhmä (Luonnonmetsät Sápmi)

175000 €

Saamelaisalueen suojelemattomien luonnonmetsien kartoitus valtionmailla ja jatkumometsien kartoitus tekoälyn avulla saamelaisten kotiseutualueella ja valikoiduilla koealueilla muualla Suomessa

Hanke jakautuu kahteen osahankkeeseen. Ensimmäisessä osahankkeessa jatketaan vuosina 2021–2023 lähinnä vapaaehtoisvoimin tehtyä suojelemattomien luonnonmetsien kartoitusta valtionmailla saamelaisalueella. Tarkoitus on tuottaa karttaesitys kyseisistä metsistä sekä perusteet niiden suojelulle. Esityksessä tuodaan esiin ennen kaikkea ne metsät, joiden katsotaan täyttävän EU:n biodiversiteettistrategian tarkoittamat luonnonmetsät (primary and old-growth forests). Toisessa, saman työryhmän toteuttamana osahankkeessa kouluttaudutaan käyttämään, kehittämään ja soveltamaan Ruotsissa kehitettyä ns. jatkumometsien kartoitukseen rakennettua kaukokartoitusmenetelmää. Menetelmää kehitetään tarkastelemalla sen tuottamien tulkintojen paikkansapitävyyttä hankkeen oman maastoaineiston avulla. Edelleen menetelmää kehitetään soveltuvaksi koko muunkin Suomen metsien kartoitukseen vertailemalla sen tuottamia analyysejä olemassa olevaan maastoaineistoon eri puolella Suomea – mahdollisimman monessa erityyppisessä metsässä.