Filosofian tohtori Uotila Merja ja työryhmä

288700 €

Säädellyt sävyt: väriaineet, värjärit ja välittäjät yhteiskunnallisen muutoksen kuvaajina 1400-1850

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Kiihtyvän luontokadon, ilmastokriisin ja teollisen tuotannon aiheuttamien ongelmien myötä on virinnyt laaja kiinnostus tekstiilien värjäämisen luonnon omilla väriaineilla. Niin käsityöharrastajat, ammattivärjärit kuin tieteentekijät ovat Suomessa löytäneet uudestaan vuosisatoja käytetyt luonnonvärikasvit ja niiden hyödyntämismahdollisuudet. Nykytietämys historiallisista värjäysmenetelmistä, värialan ammattilaisista ja värien monimuotoisesta käytöstä on kuitenkin monelta osin vajavaista. Säädellyt sävyt-tutkimusprojektissa keskitymme värien, värjärien ja väriaineiden välittäjien - kuten apteekkarien ja kauppiaiden - merkitykseen ja toimintaan Euroopassa 1400-luvulta 1800-luvun puoliväliin. Värien tuotantoa, kauppaa ja värjättyjen tekstiilien käyttöä säädeltiin monin tavoin: kulutusta ja värjäysalan tietotaidon hallinneita professioita rajoittivat erilaiset asetukset, eri yhteiskuntaryhmien pukeutumista ja värjättyjen tekstiilien käyttöä ohjasivat puolestaan kulttuuriset normistot ja väreihin liitetyt merkitykset. Lisäksi taloudelliset seikat vaikuttivat materiaaliseen kulttuuriin. Tutkimalla näitä teemoja pystymme muun muassa hahmottamaan kulutuskulttuurin kehitystä, varallisuuden kasvua ja niiden taustalla vaikuttanutta laajempaa yhteiskunnallista muutosta pitkällä aikavälillä. Toteutamme monitieteisen ja -paikkaisen tutkimusprojektin, jonka tulokset haastavat aiemman, populaarikulttuurinkin vahvistaman käsityksen harmaaseen pukeutuneesta rahvaasta. Projekti luo entistä värikkäämmän kuvan menneisyyden ihmisten elämästä.