Kuvataiteilija, KuT Kaverma Petri

108000 €

Ruumis ja rauta -näyttelytrilogian toteuttaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Miehisessä eetoksessa ruumis ja rauta ovat kietoutuneet tiiviisti yhteen. ”Ruumis ja rauta” -näyttelytrilogiassa tarkastelen mieheyttä, kuolemaa, rituaaleja, luonto- ja konesuhdettamme sekä miehiseksi miellettyjä ympäristöjä ja konteksteja. Trilogia kyseenalaistaa totuttuja maskuliinisuuden kuvia etsimällä kuluneiden äijäkontekstien visuaalisuudesta poeettisia ja yllättäviä näkymiä. Näyttelytrilogia rakentuu kolmesta itsenäisestä näyttelystä. Hankkeen ensimmäinen osa, ”Autonäyttely”, oli esillä Galleria Sculptorissa keväällä 2020. Trilogia teoksineen on minulle tapa pohtia niin varustetuotantoa ja kaupallisuutta kuin myös työkalu-, erä- ja luontokuvastojen yksipuolista visuaalisuutta. Haluan rikastaa ja syventää omaa taiteellista ajatteluani ja tapaa, jolla miehisyydestä tavataan ylipäätään puhua ja kertoa. Se kapea narratiivi ja kuvallisuus, jolla miehisyyttä ja miehen suhdetta työntekoon ja esineisiin kuvataan, kielii vuoropuhelun puutteesta. Stereotyyppisesti miehisyys yhdistetään kerta toisensa jälkeen johonkin ulkoiseen, tyypillisesti esineeseen (kuten autoon). Vastaavia sukupuoleen liittyviä kysymyksiä on tutkittu paljonkin – mutta millaisia vastauksia ja visuaalisuutta taide voisi tuottaa? Yhdistävän teeman lisäksi trilogian kullakin näyttelyllä on oma itsenäinen aihepiirinsä. Kunkin näyttelyn ja teosten toteutus on myös omalakinen. Tavoitteeni on, että valmistuttuaan näyttelytrilogia on niin taiteellisesti kuin sisällöllisesti enemmän kuin osiensa summa. Tulevissa näyttelyissä pääsen yhdistämään käsitteellisen ilmaisun spekulatiiviseen suunnitteluun, johon olen viime vuosina paneutunut opiskelemalla 3D-tekniikoita. Esittelen teokset valokuvina, 3D-tulosteina, esineinstallaatioina sekä virtuaaliympäristöinä. Minua kiinnostaa, minkälaista kerroksellisuutta ja visuaalisuutta nämä teknologiat mahdollistavat, ja miten voin käyttää ja kehittää tutkija-taiteilija-rooliani hankkeessa.