Väitöskirjatutkija/Projektitutkija Aapio Fanny

105000 €

Ruokaa monimuotoisuudelle: Ruoka osana ihmisten ja maapallon hyvinvointia – Food for Biodiversity: Links between food, environment, and wellbeing

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Tarkoituksena on tutkia nuorten ruokalukutaitoa, ruoan merkityksiä, biodiversiteettiä kunnioittavia ruokavalintoja, hyvinvoinnin ja ruoan välistä suhdetta sekä sosiaalisen median ja yhteisöllisyyden merkitystä ruokakäytännöissä ja -murroksessa. Tutkimus koostuu johdannosta ja neljästä artikkelista. Alussa johdatan lukijan biodiversiteettiin ja siihen, miten se on huomioitu ruokatutkimuksessa. Ensimmäinen osatutkimus, Ruokalukutaito eli nuorten tietämys ruoan ympäristö ja terveysvaikutuksista pohjautuu keräämääni kyselyaineiston kvantitatiiviseen analyysiin (N=1320 nuorta). Tutkimus kontribuoi aiempaan tutkimukseen nostamalla esiin nuorten tietämyksen aukkoja ja väärinkäsityksiä. Johtopäätöksenä esitän, että ruokalukutaito on välttämätöntä ruokajärjestelmien kestävyysmurroksessa. Toinen osatutkimus, Ruoan merkitykset ja hyvinvointivaikutukset Z-sukupolven keskuudessa, on osa BIODIFUL-hanketta ja hyödyntää ohjaajani, tutkijatohtori Miia Grénmanin, kanssa kerättäviä laadullisia haastatteluaineistoja nuorten suomalaisten aikuisten (sukupolvi Z) hyvästä elämästä. Oma tutkimukseni tarkastelee erityisesti ruoan merkityksiä ja yhteyttä nuorten hyvinvointiin. Kolmas osatutkimus, Luonnon monimuotoisuutta kunnioittavat ruokavalinnat, keskittyy biodiversiteetin ja ruokavalintojen linkkeihin. Tämä on osa BIODIFUL-yhteistyötä Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen tutkijoiden kanssa. Aineistoa kerätään biodiversiteettiä kunnioittavista ruokavalinnoista Flavoria-alustalla. Neljäs osatutkimus korostaa arkiruokailun uudelleenmuotoutumista ja sosiaalisen median merkitystä ruoankulutuksen kestävyysmurroksen mielekkyydessä. Tutkimus, Reconfiguring everyday eating: Vegan challenge discussions in social media, on tehty yhdessä Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijoiden kanssa ja julkaistu Food, Culture & Society -lehdessä (Laakso et al., 2021). Tutkimus lisää tietämystä sosiaalisen median keskusteluiden ruoankulutuskäytäntöjen uudelleenmuotoutumisesta.