Humanististen tieteiden kandidaatti, runoilija Koskinen Atte

64800 €

Runoteoksen kirjoittaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Edellisen teokseni, Silmittömyyden, aiheina olivat ennen kaikkea ilo ja etäisyys – ilon kokemus tilallisena ja avartavana kokemuksena, ja toisaalta etäisyys ilon ja merkityksen mahdollistajana. Seuraavassa teoksessani jatkan vastaavankaltaisten aiheiden käsittelyä ja luotaamista kielen keinoin, kuitenkin keskittyen ennen kaikkea merkitykseen ja merkityksellisyyteen itseensä. Teos tulee rakentumaan seuraavien kysymysten ympärille: mistä merkitys syntyy osana ja osaksi ihmiselämää ja miten sitä tulisi vaalia. Esiin nousee nimenomaan merkityksen arvo itsessään, eräänlainen kokemuksellinen merkityksellisyys, vastakohtana esimerkiksi (kapitalistisen markkinatalouden) vaihtoarvon käsitteelle, jossa asian arvo (merkitys) määräytyy vain sen perusteella mihin tuo asia on vaihdettavissa.