Taiteen maisteri, filosofian maisteri, kirjailija Sallinen Elina

64800 €

Runoteoksen kirjoittaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Toinen runoteokseni Aika käsittelee harvaan asutun paikan muistia ja aikajänteitä. Teoksen fragmentit kuvaavat aikojen läpi kulkevia eleitä ja muutosta, kuten umpeen kasvamisen, murenemisen, lahoamisen, vaeltamisen, tihenemisen ja tulvimisen tapahtumia. Teoksessa paikka ymmärretään ulkoisen ja maisemallisen sijaan sisäisenä ja osana itseä sekä itse osana paikkaa. Paikan muisti voi tarkoittaa ylisukupolvisen tiedon lisäksi painaumia, uurteita, jälkiä, jäänteitä ja hylättyjä pesiä, jotka vihjaavat, että jokin on kulkenut tästä. Ymmärrän myös kirjallisen fragmentin aikaan heltyneenä jälkenä tai jäänteenä. Teoksessa ehdotan fragmentille pehmeää, soistuvan fragmentin metaforaa. Käytän suosta löydettyjä arkeologisia fragmenttilöytöjä teoksen kirjallisten fragmenttien metaforana. Työskentelyssäni kysyn, kuinka klassisia fragmentin metaforia voisi lukea uudelleen, pehmentää, ja siten hitaasti nyrjäyttää myös kirjallisuuden kielen suhdetta ihmiseen ja muuhun elävään. Vastoin klassista käsitystä kirjallisesta fragmentista ääriviivaisena objektina, soistunut fragmentti on osin ääriviivaton, ympäröivään elolliseen ainekseen sulautunut, muotoaan muuttava, hybridinen olio. Näin se myös hellyttää fragmentille piirteisiä, selvärajaisia subjektiobjektirelaatioita. Se on bakteerien valtaama, enää vain osin objektiksi tunnistettava, mureneva jäänne. Ruumiillisuus sekä paikan ja kirjoittamisen suhde ovat teosprosessissani keskeisessä asemassa. Kysyn, missä määrin kirjoittamisen praksis lähenee elämäntapaa eli miten kirjoittaminen voi kutoutua osaksi kokeellista, kestävämpää elämää. Tähän liittyy paikan kysymys: kirjoitan harvaan asutun seudun runoutta. Paikka ohjaa havaintoja, jotka vuotavat kirjoitukseen ja kieleen. Tämä ehto on omalle työskentelylleni ja myös laajemmin kotimaisen, ympäristötietoisen nykyrunouden kysymyksenasetteluille olennainen. Osana kirjoittamisen praksistani luonnostan kieltä ja paikkaan juurtuvaa elämäntapaa, jossa koko poetiikkani syntyminen on mahdollista.