Muotoilija (AMK) Kangasniemi Saija Alexandra

7200 €

Rukoilua

| Yksivuotinen

Kotiresidenssi tarjoaa minulle tilaisuuden hiljentyä rukoilemaan, kääntyä sisäänpäin, tarkastella havaintoa, kokemusta, minuutta, josta historiallinen, kokemuksen täyttämä ruumis avautuu, levittäytyy fyysisten rajojensa ulkopuolelle. Lähtökohtanani on ajatus rukouksesta avoimena harjoituksena, keskittymisen ja läsnäolon keinona; itseen kääntyvänä ja siitä avautuvana prosessina. Tarkastelen erilaisia rukoilu- ja meditaatioperinteitä, ja tutkin läsnäolon mahdollisuuksia tai mahdottomuutta, minuutta ja ruumista. Millä tavoin liike tai sen pysähtyneisyys vaikuttaa läsnäoloon? Miten kielellinen ajattelu tai visualisointi (mielikuvat) vaikuttavat keskittymiseen? Voiko rukoilu avata minuuden ja ruumiin, joka on intiimi sekä kollektiivinen, joka ehdottaa avautumisen jatkuvia prosesseja? Pohdin aihetta erilaisten keskittymis- ja liikeimprovisaatioharjoitusten kautta. Tämänhetkisessä taiteellisessa työskentelyssäni pohdin kysymyksiä liittyen päivä- ja yötietoisuuteen (valveilla oloon ja uneen), sekä päivän ja yön aikana tapahtuviin erilaisiin tietoisuuden tasoihin vaikuttaviin tapoihin, metodeihin, harjoituksiin, sekä näiden tietoisuuden tasojen ja harjoitusten suhdetta omaan taiteelliseen työskentelyyni. Kotiresidenssi tarjoaa minulle ainutlaatuisen hetken paneutua pohtimaan harjoituksen käsitettä ja sen asemaa taiteellisessa työskentelyssäni ja rutiineissani. Rukoilu-, meditaatio- ja liikkeellisten harjoitusten kautta ajattelen harjoitusta, joka pyrkii pois suorittamisesta, tehokkuudesta ja onnistumisen ja päämärän ajatuksesta. Harjoituksen tarkoitus on keskittyminen itse harjoitukseen. Työstän jakson aikana erilaisia harjoituksia ja score-tyyppisiä ohjeita, joita myös muut voivat yksin tai ryhmässä toteuttaa.