Tanssitaiteen maisteri Sutinen Esete

16800 €

ROOTS-teossarjan pilotointi

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Ponnistusapuraha

ROOTS-teossarjan pilotointivaiheen tarkoitus on tutkia taiteen keinoin kahden eri maanosan, eurooppalaisen ja itäafrikkalaisen, taidetraditioiden eroja ja yhtäläisyyksiä. Pilotoinnin ensisijaisena tavoitteena on luoda tila, jossa itäafrikkalaiset eri alojen taiteilijat ja afrodiasporassa elävät taiteilijat voisivat tulla yhteen, tutkia, keskustella ja etsiä yhteistä historiaa, yhteistä kieltä taiteen keinoin. Näiden keskustelujen, havainnointien ja ruumiillis-kielellisten tutkimusten kautta, olisi tarkoitus löytää keino ruskeuden, näyttämön, kielen ja taiteen uudelleen määrittämiseen.