Kirjailija Koski Kuutti

97200 €

Romaanin viimeistely ja toisen romaanin kirjoittaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Haen apurahaa modernin yhteiskunnan syntyä kuvaavan ja historiallista kaunokirjallisuutta uudistavan romaanitrilogian toisen osan viimeistelyyn ja kolmannen osan kirjoittamiseen. Tieteellinen vallankumous, kansallisvaltion synty ja talousjärjestelmämme globaali levittäytyminen olivat murroksia, jotka vaikuttivat voimakkaasti nykymuotoisen yhteiskunnan syntyyn. Modernin yhteiskunnan syntyhistoriaa kuvaavan romaanitrilogiani ensimmäinen osa Zeniitti (2021, Like) sijoittui 1700-luvulle ja kuvasi tieteellisen maailmankuvan nousua. Trilogian toinen osa tarkastelee toista modernisaation taustalla vaikuttanutta voimaa: kansakunnan idean rakentamista ja kansa-käsitteen kertomuksellisuutta. Haen apurahaa sen loppuun saattamiseen. Lisäksi haen rahoitusta trilogian kolmanteen osaan, joka käsittelee globaalin kapitalismin levittäytymisen seurauksia eri ihmisryhmille ja ympäristölle. Teossarjani aikajana kulkee 1730-luvulta 1820-luvulle ja se tutkii yhteiskuntamme aatteellisen pohjan rakentumista kaunokirjallisin keinoin. Kirjasarjani ei silottele modernisaation nurjia puolia, ennen kaikkea teollisen vallankumouksen ympäristötuhoja, mutta se korostaa myös tutkitun tiedon merkitystä ja modernin yhteiskunnan mahdollisuuksia. Teemaa on käsitelty tässä laajuudessa kotimaisessa kirjallisuudessa vain tietoteoksissa. Luon kerronnallisesti omaäänisen ja taiteellisesti kunnianhimoisen sivistyshistoriallisen teoskokonaisuuden, joka tavoittaa varhaisesta modernisaatiosta jotain sellaista, minkä voi vain fiktion keinoin tavoittaa: ajanhengen ja inhimillisyyden tapahtumien taustalla. Samalla peilaan historiaa nykypäivään: tieteen, kansa-käsitysten ja talouden murroksiin. Uudistan historiallista kaunokirjallisuutta käyttämällä teoksissani poikkeuksellisen laajasti suoraan dokumentaarista materiaalia ja itse kääntämiäni tekstejä. Kollaasitekniikan avulla liikun faktan ja fiktion rajamailla ja tuon siten historian sekä siitä muodostamiemme käsitysten kertomuksellisuutta esiin.