Journalisti Mattila Päivi ja työryhmä

26000 €

Retki ikimetsään: minkälaisia suomalaiset luonnonmetsät ovat retkeilijän näkökulmasta

Luonnontilaiset metsät ovat käyneet niin harvinaisiksi, että moni suomalainen ei edes tiedä, millaisia ne ovat. Kaikki luonnonmetsät eivät liioin ole samanlaisia. Missä ikimetsiä on vielä jäljellä? Minkälaisia villeinä ja vapaina kasvaneet metsät ovat eri puolilla maatamme? Entä miten entinen talousmetsä luonnontilaistuu, jos se poltetaan tai jätetään silleen? Hankkeen tuloksena syntyy tietokirja, jonka sisältö jakaantuu kahteen osaan: 1) Kerrotaan, millaisia suomalaiset luonnonmetsät ovat ja miten ne ovat kehittyneet sellaisiksi. Omassa luvussaan tutustutaan siihen, keitä retkellä kohdatut luonnonmetsien asukit ovat. Lisäksi käydään lyhyesti läpi, miten maamme metsiä on historian saatossa hyödynnetty ja suojeltu. Kunkin teemaluvun yhteydessä on pitkä henkilöhaastattelu, jossa ääneen pääsee luonnonmetsissä vapaa-ajallaan tai työssään retkeilevä ihminen. Myös lyhyemmät haastattelukatkelmat elävöittävät tekstiä. 2) Opastetaan lukija retkelle Suomen sykähdyttävimpiin luonnonmetsiin. Kaikista noin 25 esiteltävästä retkikohteesta on valokuvitusta, ja joidenkin yhteydessä kerrotaan tarina Päivin tai Teemun metsäretkestä. Kirja osoittaa, että luonnonmetsät ovat houkuttelevia retkeilymaastoja. Ne eivät ole läpitunkemattomia ryteiköitä, toisin kuin joskus esitetään. Suojellut luonnonmetsät sen sijaan tarjoavat suuria retkeilyelämyksiä sukupolvelta toiselle. Haastattelemme kirjaa varten useita kymmeniä Suomen keskeisimpiä metsien monimuotoisuuteen perehtyneitä tutkijoita ja muita asiantuntijoita. Käymme hankkeen aikana kaikissa Suomen merkittävimmissä, jokaisenoikeuksien piirissä olevissa luonnonmetsissä, minkä perusteella meille syntyy käsitys siitä, millaisia luonnonmetsät ovat retkeilijän näkökulmasta. Kirjassa esiteltävät metsäkohteet esittelevät suomalaista metsäluontoa mahdollisimman monimuotoisesti: kohteet on valittu kattavasti eri kasvillisuusvyöhykkeiltä ja ne edustavat monia eri metsäluontotyyppejä.