FM Lukkari Jasmin

36300 €

Redefining Roman Identity: Admiration of Eastern Autocracy in Late Republican and Augustan Historical Narratives

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Tutkin, miten ja miksi Rooman lopputasavallan ja Augustuksen aikaisissa (n. 200 eaa. - 14 jaa.) historiallisissa narratiiveissa ihannoitiin avoimesti itäisen Välimeren yksinvaltiaita, vaikka nämä olivat usein roomalaisten vihollisia ja heidän tasavallalleen vastakkaisen hallitusmuodon eli pelätyn yksinvaltiuden edustajia. Roomalainen kulttuuri-identiteetti perustui tasavallan konseptille, ja selvitän, miten tämä ihailu suhtautuu roomalaiseen identiteettikäsitykseen. Tutkimukseni on tärkeä, koska se käsittelee historian kautta ajankohtaisia aiheita eli lännen ja idän sekä tasavallan ja yksinvallan vastakkaisuutta. Pakolaiskriisi ja tiettyjen demokraattisten maiden johtajien yksinvaltaiset otteet huolestuttavat eurooppalaisia. Onko yksinvaltius todella aina uhka demokratialle, joka on yksi länsimaisen kulttuuri-identiteettimme peruspilareista? Ajattelutapojemme juuret ulottuvat antiikkiin, mikä on tärkeää ymmärtää, ennen kuin voidaan aloittaa keskustelu siitä, millainen hallitusmuoto on toimiva missäkin kontekstissa. Lähteeni ovat kaikki roomalaisen tasavallan ja Augustuksen ajan auktorit, jotka käsittelevät yksinvaltiutta. Määrittelen ”historialliset narratiivit” laajasti jumittumatta perinteisiin genrerajoihin. Menetelmäni ovat historiantutkimuksen perinteiset menetelmät kuten lähdekritiikki yhdistettynä poikkitieteellisesti kirjallisuustieteestä tuttuihin diskurssi- ja narratiivianalyysiin.