Säveltäjä, kitaristi Onttonen Esa

37200 €

Reaaliaikaisen nuotinnusteknologian kehittäminen ja hyödyntäminen improvisoidussa musiikissa sekä uuden improvisaatioyhtyeen perustaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Hankkeen tavoitteena on ohjelmoida järjestelmä, joka mahdollistaa improvisaatioon pohjautuvan, algoritmein käsitellyn nuotinnoksen lähettämisen yhtyeen toisten muusikoiden mobiililaitteille reaaliajassa. Tämän myötä käynnistyy uusi, esiintyvä 5–6-henkinen improvisaatioyhtye. Kollektiivisessa improvisaatiossa soitetaan tyypillisesti kuulonvaraisesti tai etukäteen sovittujen sääntöjen tai vallitsevan genren käytäntöjen puitteissa. Reaaliaikaisella notaatiolla ja algoritmeilla kollektiivista improvisointia voidaan ohjata tarkemmin haluttuihin suuntiin myös esimerkiksi tyylisuuntien yli ja näin toteuttaa musiikillisesti vaihtelevampaa improvisaatiota. Hankkeessa ohjelmoin algoritmeja, jotka luovat tai muokkaavat sisältöä musiikillisesti merkityksellisellä tavalla ennen kuin nuotinnos lähetetään taas yhtyeen muiden muusikoiden soitettavaksi. Säveltäjä tai improvisoija päättää näin esitystilanteessa soiton suuntaviivat – eräänlaisen konseptin – mutta muusikoille jää vapaus toimia niiden puitteissa. Teosten soivaan lopputulokseen vaikuttavat siten algoritmien lisäksi muusikoiden tausta ja yhtyeen dynamiikka. Järjestelmä perustuu kehittämääni prototyyppiin, jonka ohjelmoin uudelleen toimivammaksi. Keskeistä hankkeessa on testaus- ja harjoitteluvaihe, jossa järjestelmää kehitetään muusikoiden kanssa haluttuun suuntaan ja tutustutaan mahdollisuuksiin ja rajoituksiin, joita reaaliaikainen nuotinnus improvisointiin tuo. Lopulta järjestelmästä tulee orgaaninen osa yhtyeen toimintaa.