Teatteritaiteen maisteri Rajakangas Hanna

6000 €

Rakennan ääniteknologisia välineitä, joiden avulla tuon ihmisäänen paralingvistisia ominaisuuksia kuultavaksi ja tutkin ihmisäänen fenomenologista vaikuttavuutta.

Tutkin oman äänenkäytön ja fenomenologian yhteisesti tuottamaa vaikuttumista. Tutkin ihmisäänen paralingivista ainesta taiteellisesti käsiteltävissä olevana materiaalina ja tuon sen kuulohavainnon etualalle rakentamieni ääniteknologisten välineiden avulla. Teknologiset välineet tässä tarkoittavat lähinnä mikrofonin ja esiintyjän/ääntelijän itsesäädeltäviä, aika- ja tapahtumasidonnaisia käyttöliittymiä. Tavoite on rakentaa äänen tuottajalle hyvä kuunteluolosuhde, jonka kautta hän pystyy tuottamaan äänellistä materiaalia ja ohjaamaan teknologisten välineiden avulla äänen parametreja sekä ominaisuuksia haluamaansa suuntaan. Esiintyjä/ääntelijän toiminta ohjautuu kehämäisessä prosessissa, jossa äänentuottaminen, kuuleminen ja vaikuttuminen synnyttävät sykettä ja impulsseja toinen toisiinsa.