FT, tutkijatohtori Aivelo Tuomas ja työryhmä (Helsinki Urban Rat Project)

318000 €

Rajaton rotta – kaupunkirottien liikkumisen ja torjunnan yhteiskuntatieteellinen ja ekologinen tutkimus

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Nelivuotinen

Rotta on heikosti tunnettu laji, koska se elää hämärässä, usein tunneleissa ja viemäreissä, johon ihmisen katse ei näe. Rotalla on kuitenkin merkittävä rooli kaupunkieläimenä, torjunnan kohteena ja ihmisten tuntemusten herättäjänä. Ihmiset ja rotat elävät ristiriitojen ja konfliktien värittämässä naapuruussuhteessa, vastavuoroisesti toisiinsa sopeutuen. Ihmiset pyrkivät torjumaan rottia ja rotat oppivat välttämään ja sietämään ihmisten torjuntatoimia. Tässä projektissa tutkimme sitä, miten rotat liikkuvat ja käyttävät kaupunkitilaa ja miten toisaalta ihmiset kohtaavat rotan kaupungissa ja pyrkivät estämään ja torjumaan rotan liikkeitä. Tutkimme ihmisten ja rottien välisten konfliktien ilmentymistä sekä keinoja ja käytäntöjä niiden ratkaisemiseksi. Projektissa sovelletaan biologisten ja yhteiskuntatieteellisten menetelmien lisäksi kansalaistiedettä, tiedeviestintää ja visuaalista taideilmaisua. Tutkimuksemme tulokset avaavat ihmisten ja rottien naapuruuden mahdollisuuksia ja edesauttavat ihmisten sopeutumista ilmastonmuutoksen ja kaupungistumisen myötä runsastuviin rottakantoihin.