Tanssitaiteen maisteri Kosola Riikka

36000 €

Raja-projektin suunnittelu ja toteutus

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Riikka Kosola työskentelee tanssitaiteen kehollis-tilallisella praktiikallaan Raja-projektin parissa. Projekti sijoittuu kokemusperäisyydeltään maantieteelliselle akselille välillä Tenojoki–Aurajoki. Tarkoitus on tutkia ja tuoda esiin pohjoisen raja-alueen fyysisyyden ja luontoyhteyden rytmiä ja maailmankuvaa suhteessa urbaaniin maailmankuvaan ja rytmiin. Taiteellinen, monella kielellä tapahtuva paikkasidonnainen tutkimus ja sen prosessi jaetaan eri sosiaalisen median alustoilla mahdollisimman laajalle yleisölle, jolloin teoksen tila-ja aikasidonnaisuus laajenee nykyiseen kollektiiviseen jakamisen tahtiin. Teos on siten rihmastomainen kokonaisuus, joka käsittelee kohtaamisen rajapintojen ilmiöitä. Kosola tutkii koreografisen praktiikan ja haastatteluiden kautta nykyistä Suomen, Norjan ja Venäjän valtioiden välistä maantieteellistä ja kulttuurillista aluetta, joka on perinteistä saamelaisaluetta, ja jolla asuu myös suomenkielensukuinen kveeniläisvähemmistö. Aikojen saatossa muuttuneet valtioiden rajat, niiden väliset käytännöt, sekä perinteisen saamelaiskulttuurin ilmenemismuotojen liikkuminen alueella rajattomasti esimerkiksi poronhoidon, keräilyn ja kalastuksen tavoin, luovat erityistä yhteisöllisyyttä tai rikkovat sitä. Miten tämä vaikuttaa nykyajassa ihmisten kehollisuuteen, kun koronapandemian vaikutukset, Venäjän aloittama Ukrainan sota, ilmastokriisi ja rajojen sulku, ja siten ihmisten ja rahdin liikkuvuuden rajoittaminen eritasoisesti, tuo esiin muistijäljet ajoista, jolloin sota ja konfliktit rajoittivat kulkemista ja kanssakäyntiä samoin? Missä kaikkialla me voimme kohdata ihmisyydessämme, mikä on se rajapinta, sen lisäksi, että meillä kaikilla on jonkinlainen keho?