Esitystaiteilija, äänitaiteilija, kuvataiteilija Juolahti Minerva

30000 €

Radikaali hetkellisyys: ihmisen ääni muistamisen ja unohtamisen prosesseissa

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Hankkeessa lähestyn ihmisen äänen radikaalia hetkellisyyttä ja yhteiskunnallista potentiaalia muistamisen ja unohtamisen prosessien kautta. Keskiössä on työskentely ääntään muistamisen kautta lähestyvän lapsen sekä äänestään unohtamisen kautta irti päästävän vanhemman kanssa. Hankkeessa tarkastelen näitä kahta eri suuntiin kulkevaa äänen prosessia tasa-arvoisina ja arvokkaina tapahtumina. Ymmärrän äänen sekä kehollisena ja henkilökohtaisena, että julkisena, abstraktina ja jaettuna ilmiönä. Äänen radikaali yhteiskunnallinen potentiaali sijoittuu näiden kahden tason, henkilökohtaisen ja julkisen, väliin. Äänen muistamisen ja unohtamisen tapahtumissa ihminen on hauras, hänen näkökulmansa on yhteiskunnassa sivullinen. Prosessit ovat henkilökohtaisia, dramaattisia, hiljaisia, katoavia. Pysähtymällä näiden kahden ohikiitävän prosessin äärelle, haluan tuoda esille niiden suoman mahdollisuuden kuunnella hetkellisyyttä ja avata uusia vapaampia ajattelun sekä taiteen tekemisen ja vastaanottamisen tapoja. Työskentelyn päämääränä on installaatioista ja esityksellisistä eleistä koostuva teossarja, sekä äänitejulkaisu, zine-lehti ja radio-ohjelma. Eri esitysmuotojen tarkoitus on hetkellisyyden ja äänen kysymysten tarkastelu muodon tasolla. Prosessin kautta luon fyysisiä ja virtuaalisia tiloja sekä esityksellisiä eleitä äänen muistamisen ja unohtamisen prosessien keholliselle lähestymiselle. Työstän teoksista lähestyttäviä myös itse muistamisen ja unohtamisen prosessissa oleville.