Filosofian tohtori Arola Hanna

95100 €

Raakaa menoa Pyhäjärvellä – ovatko hormonihäiritsijät syyllisiä kuhan lisääntymiskyvyn heikkenemiseen ja havaitaanko vastaavaa muilla kalalajeilla?

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Tampereen Pyhäjärven pohjoisosassa havaittu kuhien heikompi lisääntymisvalmius verrattuna muiden lähijärvien kuhapopulaatioihin on herättänyt pohdintaa ilmiön aiheuttajasta. Yksi mahdollinen selitys on hormonihäiritsijät, joita ovat esimerkiksi hormonit ja jotkin kotitalouksien kemikaalit. Vesistöön päätyessään ne voivat häiritä kalojen luontaista hormonitoimintaa, ja siten myös niiden lisääntymiskykyä. Pyhäjärven syvänteistä on havaittu EU:n ehdottamien laatunormien ylittäviä naishormonipitoisuuksia. Hormonihäiritsijätutkimuksessa on peräänkuulutettu biokemiallisten vasteiden yhdistämistä populaatiotason vasteisiin. Tässä tutkimuksessa selvitetään, johtuuko Tampereen Pyhäjärven pohjoisosassa havaittu kuhien heikompi lisääntymisvalmius hormonihäiritsijäaltistuksesta, ja onko vastaavaa havaittavissa myös särjillä. Merkkejä hormonihäiritsijäaltistuksesta haetaan biokemiallisten ja yleiskuntoon liittyvien vasteiden avulla. Tulosten perusteella voidaan 1) tarkemmin arvioida havaittujen naishormonipitoisuuksien merkitystä Pyhäjärvessä, 2) arvioida Pyhäjärven kuhakannan kuntoa ja sen hoitoa ja 3) osallistua ja vaikuttaa jätevedenpuhdistamoiden puhdistustekniikan kehittämisestä käytävään keskusteluun sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.